Gamle Karup Kommunes info-tavler fjernet

Så fik byerne i den gamle Karup kommune langt om længe taget afsked med de gamle info-tavler, der var placeret i alle byerne, således at turisterne havde en chance for at finde rundt, og for

07. juni 2013, 13:02
En gruppe borgere er i færd med at fjerne gamle informationstavler fra den tidligere Karup Kommune. Frank Larsen Foto: Frank Larsen

Det er på initiativ af borger- og handelsforeningerne i småbyerne, at det nu igen er lykkedes at få frisk info-tavler op, der fortæller lidt om de forskellige områders seværdigheder, såvel som der igen er kort, der viser vej ind og ud af byerne.

- Omkostningerne til infotavlerne er desværre endt hos initiativtagerne, som af egen kasse har måttet bekoste rentegning og fremstilling af tavlerne. Det var fuldstændig umuligt at komme igennem embedsmandsvældet og det politiske cirkus i Viborg med en sådan, om end beskeden, udgift, som i det mindste også fortæller, at vi befinder os i Viborg kommunes småbyer. Dette skriger til himlen, når man for få dage siden kunne læse, at man sagtens kunne finde midler til flotte digitale infotavler ved indfaldsvejene til Viborg. Mon ikke mange efterhånden ser frem til det kommende kommunalvalg i efteråret, fortæller formanden for Karup borger- og handelseforening, samtidig med at han fastslår, at det er et udtryk for hans personlige holdning, men at holdningen støttes af rigtige mange.