Friluftsbad skal energioptimere

Kølvrå Friluftsbad kan se frem til et tilskud på 466.000 kroner i 2021

02. marts 2021, 15:22
Kølvrå Friluftsbad fik i coronaåret 2020 kun 3000 gæster, mod tidligere 9000 årligt.

FRILUFTSBAD Kultur og fritidsudvalget i Viborg Kommune har besluttet at i gangsætte energiinvesteringer for i alt 95.000 kroner til kommunens friluftsbade.

Dermed regner kommunen med at kunne spare 60.000 kroner i driftsudgifter per år i friluftsbadene i Kølvrå, Klejtrup og Ulbjerg.

Udvalget har desuden besluttet at give grønt lys til forslagene til driftstilskudene i 2021 for de fire friluftsbade i kommunen.

Kølvrå tager sig af en stor andel, nemlig 466.000 kroner. I alt gives der 905.000 kroner til de fire friluftsbade.

Kølvrå modtog i 2019 506.000 kroner i tilskud, mens der sidste år blev givet 483.000 kroner.

Kølvrå Friluftsbad havde i 2018 et besøgstal på 9000 brugere, men det faldt sidste år til 3300 kroner på grund af coronasituationen.

I 2019 blev det til et minus på bundlinjen på 93.000 kroner og en egenkapital på 116.000 kroner ved årets udgang.

Friluftsbadet har foretaget nyanskaffelser i forbindelse med indbrud, nemlig et overvågningssanlæg til 60.000 kroner.

Friluftsbadet er af ældre dato, men blev renoveret i 2019 og fremstår i rimelig stand, fremgår det af en analyse.

De tekniske anlæg er nedslidte, og det må forventes, at disse skal renoveres indenfor en kortere tidshorisont. Der er ikke lavet overslag over udgiften til denne renovering.

Der peges på en række mindre energiinvesteringer, det vil sige isolering, installationer, pumpe med videre, som samlet beløber sig til 30.000 kroner, og den deraf følgende årlige driftsbesparelse er vurderet til 30.000 kroner.

Kølvrå Friluftsbad har i øvrigt udsigt til 70.000 kroner i kompensation fra kommunens »kulturbuffer-pulje«, der udgør samlet fem millioner kroner. Pengene gives til de foreninger indenfor kultur- og fritidsområdet, der er hårdest ramt økonomisk af coronasituationen. Kultur - og Fritidsudvalget har sagt ja, og det skal i sidste ende godkendes af byrådet.