Nyt samarbejde skal sikre mere genanvendelse af plastik i landbruget

En ny aftale om et sektorsamarbejde mellem Miljøstyrelsen og Landbrug & Fødevarer skal realisere potentialet for mere genanvendelse af landbrugsplastik. Samarbejdet bidrager til klimaindsatse

02. marts 2021, 08:55
For at sikre fremdrift i arbejdet, og inddrage aktørerne på området, vil der blive oprettet et sekretariat. Sekretariatet for Sektorsamarbejdet kommer til at ligge hos SEGES, som er landbrugets innovations- og videnscenter.

LANDBRUG Med regeringens »Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi« er der sat et ambitiøst mål for landbrugsområdet om, at 50 procent af al plastik skal udsorteres til genanvendelse i 2025 og 80 procent i 2030. Idag indsamles og genanvendes cirka en fjerdedel af plasten, men der er potentiale for mere.

Derfor indgår Miljøstyrelsen via Det Nationale Plastikcenter nu et sektorsamarbejdet på landbrugsområdet sammen med Landbrug & Fødevarer. Sektorsamarbejdet skal arbejde med konkrete løsninger på tværs af værdikæden. Det betyder, at vigtige aktører i landbruget - fra plastfolieforhandlere affaldsproducenter, indsamler og genanvendere, vil blive inddraget.

Vi har med den her aftale igangsat arbejdet med at skabe en mere cirkulær plastikøkonomi i landbruget. Med sektorsamarbejdet får vi nogle relevante initiativer og cases, som kan stå som eksempler for landbruget. På den måde sikrer vi den nødvendige fremdrift mod målene i Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, siger Vicedirektør i Miljøstyrelsen, Christian Rieper.

Hos Landbrug & Fødevarer ser man også frem til samarbejdet.

- Indsatsen for mindre plastik og mere genanvendelse er et led i vores arbejde med bæredygtighed og erhvervets målrettede indsats mod at blive klimaneutrale i 2050. Danske landmænd vil gerne gøre en indsats for mere genanvendelse og mindre afbrænding. Derfor er der netop brug for samarbejde og en fælles indsats mellem plastleverandører, erhvervet, myndighederne og dem, der håndterer affald, så det bliver lettere at sortere og genanvende, siger direktør i Landbrug & Fødevarer, Flemming Nør-Pedersen.