Barometeret stiger 200.000 kroner til forsamlingshuset

12. august 2020, 08:27
1 af 2 200.000 kroner fra LAG Skive-Viborg får barometeret til at stige og betyder, at Pia Dohn og Karup Kultur- og Forsamlingshus forhåbentlig snart kan komme i gang med renovering. Foto: Henrik Bagge
2 af 2 Sådan kommer Karup Kultur- og Forsamlingshus til at tage sig ud set fra Bredgade, hvis drømmen om en fuld finansiering af projektet går i opfyldelse. Illustration: Viborg Kommune

Karup Karup Kultur- og Forsamlingshus er ved den seneste ansøgningsrunde blevet tildelt 200.000 kroner fra LAG Skive-Viborg.

LAG (Lokale Aktions Grupper), der med midler fra Erhvervsstyrelsen tilgodeser lokale projekter med det formål at fremme vækst og etablering af nye arbejdspladser i landdistrikter, har set positivt på en ansøgning om midler til renovering af husets toiletter og etableringen af et helt nyt indgangsparti for at gøre det handicapvenligt.

Det er et af delprojekterne i det helt store projekt med at gøre Karup Kultur- og Forsamlingshus til et attraktivt samlingssted for hele byen med rammer, der »lever op til nutidens krav med respekt for det gamle hus«, som det i sin tid hed, da bestyrelsen med hjælp fra Viborg Kommune fik mulighed for i samråd med en arkitekt at nytænke huset og gøre det til at kulturelt midtpunkt.

Mangler stadig midler

Det store projekt omfatter også en større tilbygning langs huset i Bredgade og har et samlet budget på 7,2 millioner kroner, men mens det stadigvæk er målet at få sat det helt store skib i søen, har bestyrelsen også måttet konstatere, at det ikke går helt efter planen med at få krattet de mange millioner ind til formålet.

Man har et tilsagn fra Viborg Kommune på to millioner kroner og også et tilsagn på 1,7 millioner kroner fra Lokale- og Anlægsfonden, mens man har modtaget afslag på ansøgninger fra Real Dania og andre private fonde.

Og ifølge formand for Karup Kultur- og Forsamlingshus, Pia Dohn, er man ved at være der nu, hvor man skal have fundet ud af, om det overhovedet kan lade sig gøre.

- Der er jo også en frist på de midler, vi allerede har fået tilsagn om, siger Pia Dohn og oplyser, at der er en løbende dialog med både kommunen og Lokale- og Anlægsfonden.

- Vi vil selvfølgelig helst gå efter det fulde beløb, men det er jo ikke sikkert, at det kan lade sig gøre. Og kan det ikke det, risikerer vi, at tilsagnet fra Lokale- og Anlægsfonden falder bort. Det er betinget af, at vi får nok midler ind til det store projekt, siger Pia Dohn.

Kan starte med fase 1

Derfor er formanden også glad for, at man med LAG-midlerne kan iværksætte fase 1, som er det lidt mindre projekt med en renovering af toiletterne og et helt nyt indgangsparti ud til Bredgade. Indgangspartiet, der lige nu ligger ud til Vinkelvej, er nødt til at blive flyttet for at kunne få plads til de projekterede toiletter, der bliver både unisex og handicapvenlige.

- Vi er meget glade for de midler, for de betyder, at vi kan komme i gang med fase 1. Og vi synes, det er dejligt, at de kan se, at vi har et godt projekt og vil støtte det. Alle de penge, vi kan få ind, har jo betydning for, hvor langt vi kan nå, så det er vi rigtig glade for, siger Pia Dohn.

Og beløbet kan endda blive større endnu, for man ved, at der også kommer nogle tilbageløbsmidler ind fra projekter, som alligevel ikke er blevet til noget. På ansøgningstidspunktet vidste man bare ikke hvor mange, men det ved man til september.

Og så håber Pia Dohn på, at det tildelte beløb kan stige. Man har i hvert fald fået tilsagn om, at man er det ene af to projekter fra den seneste ansøgningsrunde, der vil få del i de pågældende tilbageløbsmidler.

Vil i gang i år

Selv om LAG-midlerne bringer dem over målstregen til at gå i gang med fase 1, ligger det endnu ikke helt fast, hvornår man går i gang.

Lige nu har man en ansøgning om byggetilladelse liggende ved kommunen, som på sin side venter på, at en brandinspektør og nogle konsulenter får vendt vejen forbi Karup Kultur- og Forsamlingshus, så der kan komme skred i sagerne.

Men Pia Dohn håber på, at der kan blive taget hul på projektet i det indeværende kalenderår, og skulle alt ende lykkeligt og det viser sig, at man alligevel har succes med at tilvejebringe alle de midler, der er budgetteret med i det helt store projekt, er det selvfølgelig så viseligt indrettet, at resten bare kan bygges på, så man ikke skal til at lave noget om igen.