Konflikten mellem regionerne og de praktiserende læger

Sundhedsbrugerrådet ser med bekymring på den evtuelle forestående konflikt mellem regionerne og de praktiserende læger.

07. juni 2013, 09:17

Bekymringerne går på, hvilke konsekvenser, det vil få for familier med fåøkonomiske midler, kronikere, der følger forløbsprogrammer, og i øvrigt alle personer med sygdomme, der kræver mange konsultationer hos praktiserende læger.

Sundhedsbrugerrådet er af den opfattelse, at så vidt konflikten træder i kraft, bør der være fuld kompensation for de udgifter, der pga. af konflikten pålægges patienterne ved lægebesøg. Konflikten må under ingen omstændigheder være med til at forringe patienternes helbred eller få patienter til at afholde sig fra at søge læge, når det er nødvendigt. Der bør til enhver tid sikres fri og lige adgang til nødvendige ydelser i Sundhedssystemet.

Sundhedsbrugerrådet anbefaler, at der arbejdes på at opnå en aftale mellem regeringen, regionen og de praktiserende læger, som sikrer et veluddannet bæredygtigt sundhedsvæsen med patienterne i centrum både regionalt, og ikke mindst i praksissektoren.