Status på de lokale udviklingsplaner

10. september 2019, 15:15
Som en del af byfornyelsen er planlagt en sti rundt om Frederiks. Cykelstien her langs Solvænget forlænges derfor på sigt. Foto: Pia B. Jakobsen

Frederiks Nu skal arbejdet med ny lokal udviklingsplan for Frederiks sættes i gang. Det sker sideløbende med det igangværende projekt for områdefornyelse.

Teknisk Udvalg har den 14. august igangsat planlægning af lokale udviklingsplaner for Frederiks, Hjarbæk/Vorde, Skals og Vejrumbro. Frederiks er dog langt i dette arbejde, idet Projekt til Områdefornyelse i Frederiks allerede blev vedtaget på byrådet den 26. juni 2019.

- Der har været afholdt mange borgermøder i Frederiks de sidste par år i forbindelse med områdefornyelse. Så i modsætning til de andre landsbyer vil der derfor ikke i dette efterår blive afholdt udviklingsworkshop med inddragelse af borgerønsker i Frederiks, fortæller Hanne Toksvig, chef for landdistriktsudvikling i Viborg kommune. De dele, som mangler, af den oprindelige Borgerplan for Frederiks vil i samarbejde med Følgegruppen blive indarbejdet i den nye udviklingsplan for Frederiks.

- Karup/Kølvrå var planlagt til at skulle være med i denne del af fasen og have udarbejdet en udviklingsplan i samarbejde med byens borgere, men på grund af arbejdet med det nye Byforum i Karup/Kølvrå er foreningerne ikke klar endnu og vil gerne vente lidt med udviklingsplanen, oplyser Hanne Toksvig yderligere.

Forvaltningen forventer at kunne fremlægge det færdige forslag til udviklingsplan for Frederiks i 2. halvår 2019 og endelig vedtagelse i 2020.