Grundlovsmøde i Lunden

For 10. gang blev der holdt Grundlovsmøde i Lunden i Karup.

06. juni 2013, 09:50
Borgmester Søren Pape Poulsen indleder Grundlovsmødet med sin tale.

Solen strålede om kap med de omkring 60 fremmødte borgere, der alle skønnedes over de 45 år. Arrangørerne glædede sig over fremmødet, da Grundlovsdag for mange er lavet om til en almindelig arbejdsdag. I år valgte Karup Borger- og Håndværkerforening at invitere en lokal repræsentant for hvert parti på grund af det kommende kommunalvalg. Repræsentanterne var borgmester Søren Pape Poulsen (C), Allan Clifford Christensen (V), Ove Kent Jørgensen (DF), Johan Winther Rasmussen (LA), Flemming Gundersen (Ø), Rikke Cramer Christiansen (A), Karlo Bondbjerg (K), Kirsten Winther Almind (SF) og Uffe Munkgaard fra liste B.

Nedenfor kan læses korte uddrag af politikernes taler.

Centrale rettigheder

Søren Pape Poulsen indledte Grundlovsmødet og talte blandt andet om Grundloven.

- Grundloven giver os nogle vigtige og helt centrale rettigheder og forpligtigelser i den måde, vi har skruet vores samfund sammen på. Den giver os de velkendte rettigheder til at forsamles, at være med i den forening vi vil, at ejendomsretten er ukrænkelig, at vi kan ytre os, og at den evangelisk-lutherske kirke er vores kulturelle samlingspunkt, sagde Søren Pape Poulsen.

- Når man byder folk tåbelig og uforståelig lovgivning, så forsvinder forståelsen og sammenhængen i samfundet. Jeg er rystet, når jeg ser, hvordan der for eksempel lovgives om vandplanerne. En sag, der er alt andet end sund fornuft, sagde Søren Pape Poulsen.

Meld Jer ind i et parti

Allan Clifford Christensen fra Karup opfordrede folk til at deltage aktivt i det politiske samfund.

- Meld Jer ind i et parti. Kun 3 % af landets stemmeberettigede borgere deltager aktivt i et politisk parti.

- Karup har ikke noget at klage over, når det drejer sig om hjælp fra Viborg Kommune. Vi har blandt andet fået 2,5 millioner kroner til byfornyelse, 142.000 kr. til Karup Borger- og håndværkerforening, 22 millioner kroner er givet i lånegaranti til Karup Varmeværk til etablering af solvarmeanlæg, 430.000 kroner til en ny cykelsti på Vibevej -Åvej og meget mere. Når man ser listen igennem, kan vi ikke just sige, at Karup og omegn ikke får økonomisk tilskud. Min påstand er, at grundet først og fremmest den økonomiske krise, der ramte hele vores samfund, samtidig med at vi slog den nye kommune i gang, og senere hen den politiske konstellation i byrådets første periode, hvor en ikke tilstrækkelig stram styring af kommunens økonomi afstedkom, at vi kom ud i et sandt økonomisk stormvejr, hvor det så pludseligt fra 2010 og fremad, var nødvendig med en meget stram økonomisk styring - gjorde at stort set alle områder i kommunen fik "for lidt." Og det er vel okay i en periode, sagde Allan Clifford Christensen.

Folkestyret skal fornyes i respekt for Grundloven

Ove Kent Jørgensen talte om vigtigheden af at værne om den nuværende Grundlov.

- Gang på gang er der forsøg på at begrænse vores ytringsfrihed. Fra EU, fjendtligsindede lande og herboende smagsdommere og antidemokrater. Den nuværende Grundlov danner et fuldt tilstrækkeligt forfatningsretligt grundlag for udøvelsen af samfundets funktioner. Vi bør styrke og forny folkestyret i respekt for Grundloven, blandt andet ved indførelsen af mere direkte demokrati. Der bør gennemføres adgang for borgerne til at kræve vejledende folkeafstemninger, både lokalt og nationalt, fortalte Ove Kent Jørgensen.

Danmark står i et vadested

Johan Winther Rasmussen talte blandt andet om Danmarks økonomi.

- "Et lille land og dog så vidt om jorden - end høres danskens sang og mejseldag." Sådan skrev H.C. Andersen for 163 år siden. Og, sådan skal vi tænke den dag i dag. Nok er vi små. Nogle vil måske kalde os svage. Men vi både kan og vil tage skæbnen i egne hænder. Vi kan mere, end vi måske tror. Især hvis vi hæver os op over Christiansborg-politikkens smålighed og træffer nogle af de beslutninger, der ruster vores land til at klare sig internationalt. Danmark har været ude i økonomisk stormvejr. Lykkeligvis har vi holdt orden i økonomien. Op til krisens udbrud i 2008 havde vi ti år med solide overskud på de offentlige budgetter. Og, vi faldt ikke for fristelsen til at bruge overskuddet, men afviklede gæld. Målbevidst og vedholdende. Jeg priser mig lykkelig over, at vi valgte den ansvarlige kurs og lagde til side, da tiderne var gode, sagde Johan Winther Rasmussen.

Grundloven trænger til revision

Flemming Gundersen vil have revideret grundloven.

- Jeg er glad for Grundloven. Den fastslår, at vi har et demokrati, folkestyre og foreningsfrihed. Men Grundloven trænger til en revision. Kongehuset skal afskaffes, og vi skal have en republik. Troen skal skrives ud af Grundloven. Troen er en privat sag, som ikke hører til i vores Grundlov, sagde Flemming Gundersen.

Vi tager vores demokrati for givet

Rikke Cramer Christiansen talte om vigtigheden af at stemme.

- Desværre er demokratiet og det danske folkestyre ikke et særligt hot emne. Tendensen til at vælge er desværre nedadgående. Kun 45 procent af de unge stemmer. Det er vigtigt, at alle bruger deres demokratiske ret til at stemme. Det er altafgørende for, hvem der kommer til at træffe beslutningerne for os alle sammen. Vi er nødt til at flytte debatten, så vi også rammer de unge vælgere. I dag har Viborg Kommune en side på Facebook. Karup Ugeavis har lige åbnet op for en ny netavis. Det er vejen frem. Kommunikationen skal også være mere direkte og ikke så grå og støvet, som tilfældet kan være i dag. Information og medborgerskab er nøgleord, fortalte Rikke Cramer Christiansen.

Familierne skal holde sammen

Karlo Brondbjerg talte om vigtigheden af, at familierne holder sammen.

- Det er vigtigt, at vi gør noget ved vores velfærd. Vi skal give menneskene værktøjer, så de kan hjælpe familierne med at holde sammen. Vi skal tale med hinanden. Forstå hinanden. Politikerne glemmer menneskene i deres diskussioner, sagde Karlo Brondbjerg.

Forståelse for demokratiet

Vores måde at leve sammen på har ændret sig siden Grundloven blev dannet. Undervejs er Grundloven revideret flere gange. Eksempelvis for 98 år siden, da mænd ved magten blev enige om at lade kvinder få stemmeret, og et par år efter retten til at blive valgt. Meget har ændret sig – men behovet for oplysning er der stadig. Det er oplysning og viden, der i dag er midlet til indflydelse på vores demokrati. Oplysning og viden er en nødvendighed. Det er afgørende, at vi som samfund sikrer, at alle har mulighed for at deltage i det moderne demokrati. Derfor er det nødvendigt, at alle børn går ud af folkeskolen med de basale færdigheder som at læse og skrive. Først dér, kan alle deltage fuldt ud i det danske demokrati. At forstå demokratiet er første skridt på vejen til at handle i det, sagde Kirsten Winther Almind.

Kimen til et godt samfund lægges i barndommen

En god start på livet er alfa og omega, mener Uffe Munkgaard

- Det er i barndommen at kimen til livsindstillingen lægges, ofte endda i de allertidligste år. Lad os lægge gode strategier for, at forældre kan mødes og få erfaringsudveksling og rådgivning, så de kan opbygge stærke og varige venskaber, hvor erfaringer, sorger og glæder ved børneopdragelse kan deles. Isolation giver mistrivsel og skaber de forfærdelige mishandlingssager, vi af og til ser dukke op, snart her, snart der. Dette er en kommunal opgave, pengene bliver så rigeligt sparet, hvis børnene ikke skal i sociale hjælpetilbud senere. Det er en lille del af skolebørnene, der tynger skolernes udgifter i urimelig grad, for det meste på grund af sociale og samspilsmæssige problemer, grundlagt i de første år. En god start på livet er alfa og omega, en tidlig indsats er langt billigere, menneskeligt og økonomisk end at vente, for efterfølgende at udsætte de unge, børnene og deres forældre for fordømmelse og kritik, når svigtet er sket, og skaden har vokset sig stor, sagde Uffe Munkgaard.