Massiv mangel på SOSU’er truer Midtjylland

07. november 2018, 16:20
Foto: Colourbox

Uddannelse De næste år vil et stort antal SOSU-ansatte forlade faget på grund af alder. Den udvikling kommer samtidig med, at Danmark får flere ældre og plejetrængende borgere.

Fagforbundet FOAs beregninger viser, at alene i Midtjylland skal kommunerne ud og skaffe 8575 ekstra ansatte på SOSU-området frem til 2028.

»Vi kan ikke opretholde velfærden i Danmark, hvis vi ikke gør noget nu. Det her kommer til at gå ud over ældre og plejetrængende borgere. Derfor skal der også en særlig indsats til nu for at gøre faget og uddannelsen attraktiv og vende udviklingen,« siger Torben Hollmann, formand for Social- og Sundhedssektoren i FOA.

»Flere skal kunne få fuldtids- frem for deltidsstillinger. Der skal være bedre tid til opgaverne. Og der skal være respekt om både fag, ansatte og borgere. Det handler også om mere anerkendelse til fagene.«

FOAs fremskrivning bygger alene på, hvor mange SOSU’er, der går af på grund af alder, og hvor mange der bliver behov for på grund af et stigende antal ældre i befolkningen.

Fremskrivningen bygger på aldersfordelte tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) samt Danmarks Statistiks befolkningsprognose. Der skal tages et forbehold for sammenligning af de lokale tal og landstallet, da der i de lokale tal kun medregnes personer med over 20 timer.