Nedsivningsbassin til nybyggerkvarter

02. januar 2022, 12:41
Der planlægges et nedsivningsbassin i nybyggerkvarter i Karup. For en god ordens skyld skal det nævnes, at billedet her ikke er fra Karup. Foto: Morten Hallstrøm

BASSIN Viborg Kommune har planer om at byggemodne et område ved Fasanvænget og Urfuglevej i Karup, og i den forbindelse planlægges et nedsivningsbassin til overfladevand på Industrivej på den anden side af Viborgvej, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Det er Energi Viborg, der skal stå for kloaksystemet i det kommende boligområde.

Bassinet skal sikre, at udledningen til Karup Å ikke stiger, og at regnvandskloakken ikke overbelastes i kraftigt regnvejr.

Bassinet bliver på cirka 1700 kvadratmeter og derud over vil der være et nedsivningsareal på 1600 kvadratmeter.

Det kommende nybyggerkvarter vil kunne rumme et stort antal boliger. Der er 13 hektar til rådighed, men en del af det er beskyttet hedeområde, som ikke bebygges, skriver avisen.