Bomber under Karup-Kølvrå i 2021

Nedgravede mink i Kølvrå, PFOS-forurening ved flyvestationen og opgravet granat i Kølvrå. Det har været et eksplosivt år i lokalområdet i 2021

29. december 2021, 16:49
1 af 5 I november blev cirka fire millioner mink gravet ned ved forsvarets terræn på Herningvej ved Kølvrå samt ved Nr. Felding. Det skabte lokal bekymring for drikkevandet, og i december blev et politisk flertal enige om at de nedgravede mink skulle graves op igen. Der skulle gå en periode, så der ikke var smittefare. Den 12. juli - 25 dage efter at gravemaskinerne rykkede ind på det militære område ved Kølvrå - blev de sidste mink gravet op. Trods enkelte dage med lugt og larm gik det forholdsvis smertefrit. Foto: Forsvarskommandoen
2 af 5 I marts fandt Svend Aage Kirkegaard en gammel ueksploderet granat fra 1902 i baghaven til et dødsbo på Mosevej i Kølvrå, han havde købt. Granaten væltede ud af et rør, og Svend Aage Kirkegaard fik efterfølgende besøg af bomberydderne fra Skive, der kom og fjernede den. Foto: Morten Hallstrøm
3 af 5 Det blev til hele to indvielser i Frederiks. Først blev hjertestien indviet, og siden projektet i byfornyelses-projeketet byen. Projekterne havde været flere år undervejs.
4 af 5 DAT har fået gang i ruten Karup-København efter flere op og nedture siden coronastart.
5 af 5 Det er ægteparret Mølgaard, der har været tovholdere på projektet i Frederiks.

NYTÅRET Kølvrå er for alvor blevet sat på landkortet takket være en lidt trist historie om nedgravede mink - en historie, der allerede startede i november sidste år.

Her blev det besluttet, at alle godt 15 millioner danske mink skulle slås ned, da sundhedsmyndighederne vurderede, at »en fortsat minkavl under en igangværende covid 19-epidemi indebar en betydelig risiko for folkesundheden«.

I november blev cirka fire millioner mink gravet ned ved forsvarets terræn på Herningvej ved Kølvrå samt ved Nr. Felding.

Det skabte lokal bekymring for drikkevandet, og i december blev et politisk flertal enige om, at de nedgravede mink skulle graves op igen. Der skulle gå en periode, så der ikke var smittefare.

Den 12. juli - 25 dage efter at gravemaskinerne rykkede ind på det militære område ved Kølvrå - blev de sidste mink gravet op.

Trods enkelte dage med lugt og larm gik det forholdsvis smertefrit.

Drikkevand

Senere på året var Karup-området igen impliceret i en kedelig drikkevandssag. I det sene forår blev det giftige stof PFOS fundet ved Karup Å, som ligger tæt på Flyvestation Karup. Forureningen stammede fra mange års brandslukningsøvelser på flyvestationens område.

Landet over er der en række lignende sager, og det er primært en sag for de statslige myndigheder, herunder Forsvaret. Kommunen holdes dog løbende orienteret om udviklingen. Græsset er undersøgt, og kødet fra kvæget, der tidligere i år stod og græssede på et område ved Karup Å, bliver også undersøgt. Kommunen vil dog gerne have Forsvaret til at undersøge rør og opsamlingstanke for PFOS-rester. Det er nok ikke det sidste, vi har hørt om den sag.

I marts fandt Svend Aage Kirkegaard en gammel ueksploderet granat fra 1902 i baghaven til et dødsbo på Mosevej i Kølvrå, han havde købt. Granaten væltede ud af et rør, og Svend Aage Kirkegaard fik efterfølgende besøg af bomberydderne fra Skive, der kom og fjernede den.

Gang i flyvningerne

Flyselskabet Dat fik efter et år med op- og nedlukninger som følge af coronasituationen endelig godt gang i flyvningerne til København fra Midtjyllands Lufthavn.

I Karup By er flere byggeprojekter i gang. Det sker samtidig med, at den lokale ejendomsmægler melder om god aktivitet i salget af boliger. Befolkningsprognosen er også positiv både i Karup og Frederiks.

I Frederiks skete der også ting og sager. Der kom ny bestyrelse i den lokale borgerforening efter uenighed om fusionsplaner. En hjertesti og byfornyelse blev indviet, og i Skelhøje fejrede man indvielsen af Kalk Kaminoen - en 30 kilometer lang rute til Stoholm.

Der var jo også valg til byrådet, og ind kom Pia Viller Arendt (V) fra Frederiks, mens der var genvalg til Anders Bertel (S) fra Frederiks.

Året har stået i coronaens tegn, og det gør den i høj grad stadig. Vi må håbe det bliver meget bedre i 2022. Glædelig jul og godt nytår.