Mindeord over John Thomsen

29. november 2021, 07:25
John Thomsen fra Karup er død.

Mindeord John Thomsen, Kastanievej 3 i Karup, døde pludseligt den 11. november. Med ham har Karup Egnsarkiv mistet en trofast hjælper, og alle os, der arbejdede på arkivet sammen med John, har mistet en ven.

John har i en årrække holdt styr på at sætte avisudklip ind de rigtige steder i de rigtige mapper i arkivæskerne. Han var et ordensmenneske og omhyggelig med alt, hvad han foretog sig, og han var også et rart og omgængeligt menneske. Tidligere kom han trofast på arkivet hver mandag aften sammen med de øvrige frivillige, men i det seneste år var han begyndt at blive for træt til at komme om aftenen og kom derfor onsdag formiddag i stedet. Og hvis han var kommet bagud, kom han også gerne på andre dage for at få avisudklippene ført ajour.

Ansat på flyvestationen

John blev født i Understed Sogn i Vendsyssel i 1936, og han blev udlært som gartner i Frederikshavn. Som 20-årig blev han indkaldt som soldat på Flyvestation Karup, og efter først at have været på korporalskole og senere på sergentskole i Værløse, vendte han i 1959 tilbage til Karup, hvor han boede resten af sit liv.

Her var han først med i militærpolitiet, hvor han blev vagt-kommandør. Senere stod han for dressur og pasning af de ca. 30 vagthunde, som blev brugt til bevogtningsopgaver på flyvestationen. I 1984 blev han imidlertid ramt af en blodprop i hjertet og blev nødt til at gå på pension som 48-årig. Fire år senere døde hans kone efter at have været i hjemmedialyse i otte år, hvor John trofast passede hende, og året efter fik han foretaget en bypass-operation på det nye Skejby Sygehus, som først var taget i brug året før.

Sport og foreningsliv.

John har i det hele taget ikke været skånet for hverken alvorlig sygdom eller alt for tidlige dødsfald inden for den allernærmeste familie, men han beklagede sig aldrig. Efter at være blevet opereret blev han meget aktiv inden for både sport og foreningsliv.

I 10 år var han f.eks. med i Karup Varmeværks bestyrelse, hvor han også har været formand. Han spillede desuden bridge, men især havde han meget fornøjelse af at spille golf, og han var med i Viborg Golfklub i femten år. Her var han med til at arrangere golfture til udlandet, bl.a. Spanien og Østrig, og det gav ham mange spændende oplevelser og nye venner. Det var også her, han traf Margit, som blev hans veninde resten af livet. John har altid cyklet meget, men det var helt usædvanligt, at han i flere år tog på lange cykelture sammen med den jævnaldrende Leo Larsen, da de var i 70’erne. De tog af sted på flerdages cykelture med en lille anhænger bag på cyklen og overnattede enten i et medbragt telt eller i shelters.

Slægtsforskning

De senere år døjede John med dårlig ryg og dårligt hjerte, så de lange cykelture ophørte, men til gengæld brugte han meget tid på arkivet. Han har været revisor i Lokalhistorisk Forening og med i Viborg og Omegns Slægtsforskningsforening, og han forskede også i sin egen slægt og havde fundet oplysninger om den helt tilbage til 1600-tallet.

Indtil sin død boede John i det store hus, han havde bygget på Kastanievej i 1964. Til huset hører en stor have, og her fornægtede hans gartneruddannelse sig ikke, så tidligere dyrkede han alle mulige grønsager og blomster, som han gavmildt delte ud af. John kunne i det hele taget lidt af hvert, og han var desuden meget hjælpsom og betænksom. Vi vil alle savne ham på arkivet, og vore medfølende tanker går til familien.

Æret være Johns minde.