To udvalg drøfter grundlag for hospice i Viborg Kommune

Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget vil undersøge behov og muligheder for et hospicelignende tilbud i kommunen

14. november 2021, 09:13
Kommer der et hospice til kommunen. Muligheden undersøges.

HOSPICE Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget vil undersøge mulighederne for at oprette et hospicelignende tilbud i Viborg Kommune. Det besluttede de to udvalg i forlængelse af deres fællesmøde den 11. november 2021.

I Randers Kommune er der etableret et plejetilbud til døende. Plejepladserne er etableret på et plejecenter, men med en bemanding, der svarer til den, man finder på et hospice.

De hospicelignende pladser i Randers Kommune er skabt i tilknytning til et af kommunens plejecentre. Plejen lever op til de samme faglige retningslinjer, som gælder på et hospice, og der er plejepersonale til stede døgnet rundt.

Trækker på erfaringer fra projekt om livets afslutning

Mange mennesker med uhelbredelige sygdomme dør på hospitalet, selv om de ønsker at dø i eget hjem eller mere hjemlige omgivelser som f.eks. et hospice.

Flere skal have ro og lov til at dø i hjemlige og trygge omgivelser med de nærmeste omkring sig. Der er allerede høstet en række erfaringer fra projekt »Livets afslutning« fra 2020, og det vil Viborg kommune kunne drage nytte af, når man går i gang med at undersøge mulighederne for etablering af et hospicelignende tilbud.

Viborg Kommune er sammen med regionshospitalet og Skive og Silkeborg Kommune i gang med at indføre en række nye arbejdsgange på baggrund af erfaringerne fra »Livets afslutning«, der skal styrke borgernes muligheder for at få deres ønsker opfyldt, når de skal dø.