S: Velfærd frem for flere skattelettelser

10. november 2021, 07:23
Mads Panny, Borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Viborg Kommune og formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Viborg Kommune skriver læserbrev.

LÆSERBREV Både i denne og i sidste byrådsperioder er der blevet gennemført skattelettelser i Viborg Kommune.

Skattelettelserne er blevet gennemført af et bredt flertal i byrådet og beløber sig samlet set til over 40 millioner kroner om året. Socialdemokratiet ønsker at velfærden bliver prioritet fremover i stedet for flere skattelettelser i den nye byrådsperiode. Skulle velfærden komme yderligere under pres, vil Socialdemokratiet gerne medvirke til en skattestigning.

Selvfølgeligt kan man få bedre velfærd og omsorg, hvis man har flere penge. Derfor skal der ikke være nogen tvivl om, at vi gerne vil sikre en stærk økonomi bag vores store velfærdsområder. Når vi ser på de store velfærdsområder som ældreplejen og børneområdet, står vi overfor store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere ældre og vi ser desværre også flere og flere børn har problemer og at vi har børn, som vi har svært ved at rumme i dag.

Vi vil med vores udmelding på skat være åbne omkring den skattepolitik, som vi går til valg på. Hvis man ønsker en tredje byrådsperiode i streg med skattelettelser, så skal man stemme på andre end os. Vælgerne skal vide, at vi er imod flere skattelettelser. Vi vil ikke love guld og grønne skove. Vælgerne skal vide, at en skattestigning er en mulighed for os.

Skattestigning kan komme på tale

Hvis Viborg Kommunes økonomi kommer under yderligere pres i de kommende år, så bør en skattestigning komme på tale. Vi skal ikke acceptere, at vores velfærd udhules fra det nuværende niveau. Allerede i dag er der mange der oplever mangelfuld velfærd for ældre og børn.

Skulle der blive et større økonomisk råderum i den kommende byrådsperiode vil vi prioritere velfærdsforbedringer frem for skattelettelser. Pengene kan kun bruges én gang og vi vil hellere prioritere et løft af velfærd og den nære omsorg frem for skattelettelser.

Skulle en skattestigning komme på tale kan det både være i form af skatteprocenten der stiger lidt, men det kan også tænkes i form af et byggesagsgebyr.