LÆSERBREV: Samskabelse, innovation og regional udvikling

23. oktober 2021, 20:36
Per Møller Jensen skriver læserbrev.

LÆSERBREV Min overbevisning er, at vi kan løfte mere og bedre, hvis vi gør det sammen – og på den måde bidrage til innovation og udvikling.

I stor skala så vi det med projektet ’Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017’, hvor staten, regionen og 19 kommuner arbejdede sammen om et ’overflødighedshorn’ af kulturelle tilbud.

Der foregår mange spændende ting rundt om i kommunerne, hvad angår erhvervsudvikling, uddannelsestilbud og kulturelle aktiviteter.

Vi kan blive meget bedre til at lære af hinanden, inspirere hinanden og skabe ting sammen.

Jeg er helt på det rene med, at mange kommuner, uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner – med rette og urette – mener, at de kan selv. Men vi kan komme endnu længere – til glæde for flere – hvis vi samarbejder.

Mon ikke uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner kunne blive endnu bedre via et samarbejde – og gerne med regionen som medspiller og ’enzym’?

Jeg er ikke i tvivl om, at en række særlige indsatsområder vil trænge sig på de kommende år. Lad mig nævne:

Børn- og ungekultur

Ser vi på børn- og ungekultur, så er der fokus på dannelsesaspektet som vigtigt supplement til faglig læring m.v. Dannelsesaspektet skal efter min mening have øget vægt – og et godt eksempel er projektet ’Legekunst’, som er støttet af bl.a. Nordea-fonden og Viborg Kommune. Det er et samarbejde mellem ’Kulturprinsen’ i Viborg, en lang række kommuner og uddannelsesinstitutioner i Danmark om at styrke det kulturelle og æstetiske i (små-)børns dannelse.

Også bæredygtighedsaspektet trænger sig på, når det drejer sig om børn og unge. I Viborg Kommune har vi netop afviklet projektet ’Grønne sammen’, som i dagtilbud og på skoler sætte fokus på bæredygtighed m.v.

Sådan gør man sig erfaringer rundt om, som kan tjene som inspiration i hele regionen.

Sundhedsinnovation

Demografien forandrer sig hastigt i disse år: Befolkningen bliver ældre og efterspørgslen på ydelser fra ældresektoren i kommunerne og hospitalsvæsenet i regionerne stiger markant samtidig med, at vi generelt i samfundet oplever, at der er en voksende mangel på arbejdskraft – også inden for velfærdsområdet.

I regionerne kalder også på sundhedsinnovation, som bl.a. handler om nye typer af tilbud, proces-ser og kulturforandringer. Arbejdet er i gang, men skal intensiveres.

Frivillighed

Civilsamfundet bidrager allerede meget som supplement til det kommunale og regionale velfærdstilbud – og tak for det.

Det samarbejde kalder også opmærksomhed fra politisk hold – og vi kan sammen nå langt på dette felt.

Det forudsætter et godt samarbejde mellem kommuner og de mange frivillige organisationer, hvor regionerne også kan og skal bidrage.