Læserbrev: Lokallisten Viborg er på banen

20. oktober 2021, 09:17
Lokallisten Viborg er kommet med på valgsedlen til KV21 den 16. november, skriver Johnny Andresen.

LÆSERBREV Da Lokallisten Viborg blev præsenteret for de lokale samfund, blev der sagt at, »Lokallisten er et fantastisk tilbud til de lokale samfund«, og således forstår Lokallisten Viborg det også selv.

Lokallisten Viborg er en ikke-landspolitisk- og en ikke-partipolitisk sammenslutning der arbejder for selvbestemmelse og borgerinddragelse i de lokale samfund.

Med nærhedsprincip ønsker man repræsentanter for de 5 kredse som man har inddelt Viborg i, således at borgere, foreninger, institutioner og erhvervsliv har en lokal repræsentant til at tale for ønsker og krav direkte til Viborg Byråd.

At det er en sammenslutning betyder, at man i alle kredse bakker op om de lokale samfunds ønsker og krav, og således ligger det en stor styrke i netop Lokallistens virke.

Princip ordene er Omsorg og Sundhed – Trivsel og Glæde, og for Lokallisten handler det om at samle de styrker der ligger i lokale samfund netop for at skabe fællesskab og folkelighed helt uden om partipolitik.

Landspolitik- og partipolitik hører nemlig ikke hjemme i kommunalpolitik. Her handler det om effektive løsninger inden for rammer der allerede er fastsat af Regering og Folketing, inklusiv de økonomiske rammer.

Det handler om at mødes på tværs af politisk, økonomiske og sociale forskelligheder og forhandle, som mennesker og for mennesker.

I Lokallisten erkender man, at mange stemmer partipolitisk af tradition, men det mener man, at man skal vente med til det har betydning, nemlig til et folketingsvalg. Og så låner man sin stemme til sit lokale samfund ved at sætte kryds ved Lokallisten Viborg.

Man kan se mere på www.Lokallisten-Viborg.dk