Læserbrev: Penge til velfærd

10. oktober 2021, 20:01
Anders Bertel skriver læserbrev.

LÆSERBREV: Det går rigtig godt med beskæftigelsen i Viborg Kommune. Den lave ledighed har givet et væsentligt mindre forbrug på overførselsudgifterne. Det viser den seneste budgetopfølgning, som Beskæftigelsesudvalget netop har behandlet, og videresendt til behandling i byrådet.

Ud over glæden for de borgere, der er blevet en del af arbejdsfællesskabet, har det også givet et væsentligt økonomisk afkast, i form af en mindreudgift på 83,5 mio. kr. som lægges i kommunekassen. Det skal dog ses i sammenhæng med en midtvejsregulering på 54 mio. kr., som Viborg Kommune afleverer tilbage til staten, pga. af den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet - efter aftale mellem KL og regeringen.

Det giver dog stadig et mindre forbrug på ca. 30. mio. kr., fordi Viborg Kommune har klaret sig bedre på beskæftigelsesområdet end landsgennemsnittet. Penge som vil gøre gavn på nogle af de trængte velfærdsområder i kommunen, herunder børneområdet og socialområdet.