Borgermøde i Sdr. Resen

Peter Skovmos fra Karup kommer og fortæller om lokale ildsjæle

06. oktober 2021, 18:43
Peter Skovmos fra Karup kommer og fortæller.

MØDE Som aftalt juni i år på de to generalforsamlinger i Borgerforening og Forsamlingshus afholdes et borgermøde torsdag d. 14. oktober kl. 19.30 i Forsamlingshuset i Sdr. Resen.

Peter Skovmos fra Karup – og medlem af Vibland i 6 år – kommer og fortæller om erfaringerne fra de mange medlems-landsbyers og lokalområders forskellige måder at fastholde og motivere ildsjælenes indsats i lokale foreninger. Han vil i aftenens løb komme ind på emnerne nedenfor i forbindelse med de mest stillede spørgsmål:

Hvordan motiverer og fastholder vi dem, man har, og hvordan rekrutterer man nye? Hvad skal der til for at frivillige trives? Er frivilligt arbejde et offer eller en gave? Hvordan bliver frivilligt arbejde attraktivt for nye? Hvordan undgår man at brænde ud? Forskellige måder at organisere arbejdet på i den enkelte forening. Forskellige måder at organisere samarbejdet på – foreningerne imellem. Kommunikationen med Viborg Kommune.

Hvis aftenens emner giver anledning til spørgsmål, og at man evt. vil se nærmere på forhold i forbindelse med Sdr. Resens foreningsliv m.m., er Peter klar med nogle bud på, hvordan man kommer videre.

Arrangørerne glæder sig til at se borgere i Sdr. Resen og omegn, hvor repræsentanter fra bestyrelserne i alle lokale foreninger også vil være tilstede.