Læserbrev: Unødvendigt og ærgerligt

28. september 2021, 20:14

Læserbrev Arne Christensen fra borgerforeningen i Frederiks skriver læserbrev efter generalforsamlingen i Alhedens Borgerforerening i sidste uge: Som jeg fortalte i et læserbrev, ville jeg stemme imod forslaget fra Alhedens Borgerforening i Frederiks om sammenlægning med Handelsstandsforeningen. Jeg kan ikke se nogen som helt fordel for Borgerforeningen ved en sammenlægning, og de mange argumenter, som jeg for 2 måneder siden har fremført overfor bestyrelsen, har man ikke taget notits af og heller ikke på nogen måde forsøgt at gendrive.

Ville frasige hvervet

Til generalforsamlingen havde jeg derfor fremsat et medlemsforslag imod sammenlægningen. Desværre meddelte bestyrelsen til forsamlingens overraskelse, at hvis dette forslag blev vedtaget, så ville hele bestyrelsen frasige sig hvervet. Dette er naturligvis uhørt, for ikke at bruge stærkere ord, da hvert medlem er valgt for en periode og forventes at gennemføre denne, hvis ikke sygdom eller andet gør det nødvendigt at afgå i utide.

Jeg er en stor beundrer og tilhænger af alt det arbejde, som forskellige bestyrelser gennem årene har gjort for byen, og i al beskedenhed har jeg selv været, og er fortsat, en del af dette arbejde. Jeg har også kun udtalt rosende ord om bestyrelsens arbejde og har aldrig tidligere været uenig eller stemt imod noget forslag. At bestyrelsen nu kollektivt truede med at nedlægge hvervet, var overhovedet ikke min hensigt eller ønske, så jeg drog konsekvensen og trak mit forslag tilbage uden, at det kom til afstemning.

To forslag

Bestyrelsen havde dernæst fremsat 2 forslag, der i sin virkning betød en sammenslutning af de to foreninger. Forslagene vakte stor debat blandt de fremmødte, som til deres overraskelse erfarede, at bestyrelsens trussel om kollektiv afgang også gjaldt, såfremt deres egne 2 forslag ikke blev vedtaget.

Der var i forsamlingen mange røster, der mente, at bestyrelsen ikke havde gjort sit forarbejde på en måde, så man følte sig tilstrækkelig informeret om, hvilke konkrete aftaler, der var indgået, og hvordan en sammenlægning samt fordeling af arbejdsopgaver og økonomi kunne foregå i praksis. Fra forsamlingen blev der 2 gange under klapsalver foreslået, at bestyrelsen på samme måde, som jeg havde gjort, skulle trække forslagene tilbage og udskyde dem til en ny generalforsamling, hvor man i mellemtiden kunne sikre en grundig information til medlemmerne.

Dette blev pure afvist af bestyrelsen, som igen gjorde det klart, at man kun ville det, som man selv ville og ikke tage noget hensyn til de mange røster med kritiske indslag. Det er svært at forstå for et demokratisk sindet menneske, at man ikke kan acceptere, at et forslag sat til afstemning kan blive et ja eller et nej, og skulle det blive sidstnævnte, så må man selvfølgelig acceptere medlemmernes beslutning og fortsætte det gode arbejde som hidtil. Der er jo ikke tale om en mistillidserklæring men en afstemning.

Til afstemning

Det første af bestyrelsens forslag blev sat til afstemning og opnåede ikke det krævede 2/3 flertal. Jeg havde modtaget et mindre antal fuldmagter fra personer, der i eget fravær ønskede at stemme imod, men disse fik ingen indflydelse, idet selv hvis disse ikke blev talt med, havde forslaget fra bestyrelsen ikke fået stemmer nok fra de forsamlede medlemmer.

Jeg er meget ked af situationen, som jeg naturligvis ikke ønskede eller forventede, og er også ærgerlig, for jeg mener, at bestyrelsen sandsynligvis kunne have fået medhold, hvis man dels havde sørget for at informere medlemmerne på en fyldestgørende måde eller havde lyttet til forsamlingens forslag om at vente til en kommende generalforsamling, hvor man i mellemtiden kunne gennemarbejde og orientere om forslaget. Mere haster det vel ikke.