Læserbrev: Om generalforsamling i Alhedens Borgerforening

24. september 2021, 08:39
Ulla Brendstrup.

Læserbrev: Ugeavisen har modtaget følgende fra formanden for Alhedens Borgerforening, Ulla Brendstrup, der skriver på bestyrelsens vegne:

»Når forandringens vinde blæser, så bygger nogle vindmøller, mens andre bygger læhegn«.

Generalforsamlingen i Alhedens Borgerforening den 22 september 2021 blev en trist affære.

Alt gik stille og roligt under de første punkter, hvor formanden aflagde bestyrelsens beretning som blev vel modtaget af medlemmerne og de godkendte det reviderede regnskab samt punktet med fastlæggelse af kontingent.

Men så var roen også ovre. Vores udmærkede dirigent Knud Gaarn-Larsen kom på arbejde.

Der var en lang diskussion under et medlems forslag, hvor der skulle stemmes om at Alhedens Borgerforening skulle fortsætte som nu og ikke indgå i en sammenslutning med andre foreninger, ikke ændre navn og ikke optage andre end personlige medlemskaber.

Medlemmet valgte at trække sit forslag.

Næste punkt på dagsordenen, var det forslag som bestyrelsen havde, at ændre §3 i vedtægterne, hvor vi foreslog optagelse af firmaer der driver Handel og Erhverv i Frederiks og Omegn og at deres kontingent skulle fastsættes af bestyrelsen, øvrig ordlyd i §3 uændret.

Flere af medlemmerne mente ikke at bestyrelsen havde orienteret ordentligt, trods det, at vi havde skrevet om vores håb og ønsker i det sidste medlemsblad (august 21). På hjemmesiden er vores referater, hvor man også kan læse om, at vi er i dialog med Frederik Handel – og Erhvervsforening om et tættere samarbejde.

Flertallet mente ikke at det var tid for en optagelse af erhvervsmedlemmer i Alhedens Borgerforening.

Flertallet af de fremmødte medlemmer stemte imod bestyrelsens forslag.

Vi som bestyrelse måtte konkludere, at vi åbenbart ikke arbejdede i medlemmernes interesse og valgte at nedlægge vores mandat og indkalder til en ekstraordinær generalforsamling ultimo oktober, hvor der skal vælges en ny bestyrelse.

Vi har alle været glade for at være bestyrelsesmedlemmer i Alhedens Borgerforening og i parentes bemærket, føler vi da også, at vi har ydet en indsats, vi kan være bekendt. Vi har nydt samarbejdet med alle de skønne frivillige.

Vi gør selvfølgelig arbejdet færdigt i Kartoffelfestivalen den 8-10 Oktober 21, men mødet vedrørende opstart af bypedeller, er vi nødt til at annullere samt der bliver ikke indkaldt til fællesmøde med alle foreninger og institutioner i Frederiks, det er emner som den nye bestyrelse, må arbejde videre med.

Vores håb er at der møder nogen op til den ekstraordinære generalforsamling, der er villig til at tage en bestyrelsespost.