Bestyrelsen gik

23. september 2021, 08:05
Der skal findes en ny bestyrelse i Alhedens Borgerforening. Foto: Knud Gaarn-Larsen

BESTYRELSE Bølgerne gik ret højt, da Alhedens Borgerforening havde generalforsamling på Dagcenteret i Frederiks, for bestyrelsen havde forberedt en vedtægtsændring, som banede vejen for at Borger- og Handelsforening kunne slås sammen, et forslag som Arne Christensen blandt andet gennem et læserbrev i Ugeavisen havde sat sig imod.

Repræsentanter for Handelsforeningen var mødt op, for at fortælle, at de var enige med Borgerforeningens bestyrelse, men da man ikke kunne få det nødvendige to tredjedels flertal, så faldt bestyrelsens forslag, og efter en kort rådslagning, valgte den samlede bestyrelse at trække sig. De lovede dog at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der så få til opgave at finde og få valgt en ny bestyrelse.