Genstart af repræsentantskabsmøder efter corona

VibLands har haft sit første repræsentantskabsmøde i Vammen efter corona-nedlukningen

17. september 2021, 14:05
Viborg landsbysammenslutning hedder i daglig tale Vibland.

SAMMENSLUTNING For nylig kunne Viborg Landsbysammenslutnings bestyrelse, efter en alt for lang corona pause, igen holde møde med landsbyernes repræsentanter i Vammens forsamlingshus. Formanden, Lone Kastberg fra Møldrup, var meget glad for at møde repræsentanterne igen og regnede også med at man igen vil komme tilbage til at holde tre repræsentantskabsmøder årligt som før corona.

En af sammenslutningens vigtige missioner er at lave vidensdeling mellem kommunens landsbyer. Bent Bjerring fra Vammen kunne fortælle omkring servicen og de lokale aktiviteter, der er med til at gøre at byen kan være i vækst. Efter det fortalte Helle Georgi og Kurt Madsen fra Rødkærsbro om byens udvikling af bl.a. børnehaver, fællesområderne i Lunden og ved stationen, udført sammen med flere samarbejdspartnere, bl.a. kommunen, som også her er med til at skabe byens positive vækst og fællesskab på tværs af borgere og aldre i byen.

Bestyrelsen præsenterede et par aktiviteter som kører løbende og som man selv har på beddingen. Genstart af workshops for landsbypedeller. En fortsat kortlægning af landsbyernes legepladser, hvor der er rigtig mange gode aktiviteter, Susanne Kraft, Kvorning præsenterede den kampagne der er på sammenslutningens FB-side omkring legepladserne der er et besøg værd. Bestyrelsen arbejder med et projekt omkring en klima- og energimesse i 2022 rettet mod landsbyernes specielle behov og situation. Desuden arbejdes der på at kikke på FN’s 17 verdensmål, der på mange måder kan hjælpe som retningslinjer i forskellige udviklingsområder i landsbyerne.

Der var også en dialog omkring hvad repræsentanterne gerne så at VibLand arbejdede med fremover. Et område i forlængelse af legepladserne, er at finde ud af hvilke ansvars- og forsikringsforpligtigelser der gælder beroende på mange forskellige ejerskab, hvem der vedligeholder etc. Man så også gerne en dialog med kommunen om en standard for inspektion etc. af legepladserne. Flere byer oplever at det er svært at finde frem til rette person i forvaltningen, efter at kommunens hjemmeside er opdateret. Dette tager VibLand med videre og samler de opmærksomhedspunkter og tilkendegivelser der kom frem på mødet, og går videre med det, så der kan skaben en gennemsigtighed af kontaktveje med kommunen.

Et udtrykt ønske fra salen var også at fastholde repræsentantskabsmøderne, som en aktivitet de finder godt udbytte af, og udveksling, dialog og vidensdeling omkring landsbyerne.