Læserbrev: Helikopterlandingsplads på hospitalet i Viborg

17. september 2021, 14:04
Læserbrev af Per Møller Jensen.

LÆSERBREV Der er for øjeblikket en heftig diskussion omkring etableringen af en helipad på hospitalet i Viborg.

Flere lokale kandidater har meldt ud, at de foretrækker helipaden frem for en renovering af nedslidte sengeafdelinger.

Jeg er af den opfattelse, at det er vigtigt at fasholde Regionshospitalet i Viborg som et fuldt udbygget Akuthospital – og i det oprindelige projekt opererede man også med helipaden, som blev udskudt i forbindelse med byggeriet af det nye akutcenter.

Det er vigtigt, at helipaden etableres og det samme gælder en renovering af sengeafdelingerne.

Men riget fattes penge – derfor dilemmaet: skal vi vælge det ene eller det andet? Eller måske prøve at tænke lidt alternativt, så vi ikke ender i en en ufrugtbar ’skyttegravskrig’?

Hvad nu hvis vi kunne blive enige om en dobbeltbeslutning:

- Renoveringen af sengeafdelingerne tager Region Midt sig af, hvad angår finansiering

- Etableringen af helipaden, læs: finansieringen, sker i samarbejde mellem Viborg Kommune, det lokale samfund (erhvervsliv m.v.) og Region Midt

Modellen for etableringen af hepipaden kender jeg fra min mangeårige tid som formand for Kultur- og Fritidsudvalget, hvor mange anlægsprojekter indenfor bl.a. idrætsanlæg blev finansieret i et samarbejde mellem lokale foreningskræfter, fondsbevillinger m.v. og Viborg Kommune.

Kan modellen ikke anvendes i forhold til helipaden?

Viborg Kommune har en interesse i – på borgerne vegne – at fastholde et fuldt udbygget akuthospital og at fastholde en stor arbejdsplads i kommunen.

Det lokale erhvervsliv m.fl. har tidligere bidraget til spændende projekter i kommunen. Og andre helipad-etableringer i landet er sket via fonds-finansiering.

Hvis Viborg Kommune bidrager med 6 mio. kr. og lokalsamfundet med det samme beløb, mon så ikke Region Midt kan finde et tilsvarende beløb?

Lykkes det, så opnår vi en ’både-og-løsning’ i stedet for en ufrugtbar ’enten-eller-diskussion’.

Lad os gøre forsøget, er min opfordring.