Tre nye bestyrelsesmedlemmer og ny næstformand i VibLand

Ved det konstituerende bestyrelsesmøde 1. september blev Lone Kastberg genvalgt som formand, mens Michael Højbjerg fra Karup blev valgt som ny næstformand

07. september 2021, 19:19
VibLand (Viborg Landsbysammenslutning) fik nye kræfter ind i bestyrelsen ved generalforsamlingen 25. august, der blev afholdt i Kvorning Forsamlingshus, og siden har der været konstituering. Bagerst fra venstre: Kristian Olesen, Sparkjær, Michael Højbjerg, Karup, Kurt Madsen, Rødkærsbro, Knud Erik Christensen, Ravnstrup. Forreste række fra venstre: Lone Kastberg, Møldrup, Susanne Kraft, Kvorning, Anne Sofie Coenen, Lindum, Kirsten Andersen, Klejtrup, Ida Korgaard, Hvam, Gitte Hagsholm, Hammershøj. Fraværende: Carsten Christensen, Daugbjerg. Foto: Knud Gaarn Larsen

KARUP Efter to udsættelser kunne VibLand endelig afholde den årlige generalforsamling onsdag 25. august i Kvorning forsamlingshus, hvor omkring 60 repræsentanter og andre borgere fra flere egne af Viborg Kommune var mødt op.

I sin beretning til generalforsamlingen redegjorde formand, Lone Kastberg, for de aktiviteter, man i VibLand, på trods af coronanedlukning, har arbejdet intensivt med.

Blandt andet har VibLand arbejdet videre med konceptet ‘Turist i egen kommune’, som man med kommunal støtte havde stor succes med i 2020.

En ny, ambitiøs kampagne til at videreføre og udvikle projektet blev derfor i foråret fremlagt for landdistriktsudvalget, som denne gang ikke kunne kvittere med yderligere tilskudsmidler. Blandt andet på grund af kommunens samarbejde med VisitAarhus.

Det har dog ikke stoppet arbejdet med projektet i VibLand, hvor man har søgt mere inspiration gennem blandt andet online konferencer om mikroturisme og erfaringsudveksling om emnet med ildsjæle i andre kommuner.

– VibLand er også i dialog med kommunen, Vi er Viborg og VisitAarhus om, hvordan vi får landdistrikterne og mikroturismen inddraget i markedsføringen af vores kommune, fortalte Lone Kastberg.

Formanden berettede også om en enorm succes med landsbypedeller, som VibLand har fået organiseret med ordnede forhold. Man har lavet aftale om forsikring for landsbypedellerne, som kommunen understøtter. VibLand sponserer desuden veste og caps til landsbypedellerne, så de er synlige i lokalområdet.

Succesen med landsbypedellerne nåede også til Christiansborg, hvor Kristian Pihl Lorentzen fik øje på potentialet, berettede Lone Kastberg.

– I juni havde vi en sammenkomst i Møldrup med landsbypedellerne, hvor Kristian Pihl Lorentzen havde inviteret sin folketingskollega, Peter Juhl Jensen fra Bornholm, med for at høre om VibLands initiativ og succes med landsbypedellerne. Politikerne var meget imponerede over, hvad vi har opnået, og landsbypedellerne havde en rigtig god dag, hvor der blev udvekslet erfaringer, fortæller hun.

Årets landdistriktskonference, som VibLand er medarrangør af, blev afholdt i maj i en anderledes coronaversion online på fem lokationer og med deltagelse af Kaare Dybvad, indenrigs- og boligminister, som holdt indlæg og efterfølgende svarede på spørgsmål.

– Det var et specielt format i år, men jeg synes alligevel, at vi fik en god konference ud af det, siger Lone Kastberg

På aftenen uddeltes ‘Ildsjæleprisen’, som i år gik til Helle Georgi fra Rødkærsbro.

Lone Kastberg fortalte på generalforsamlingen også, at man i VibLand i starten af året, har kørt en intensiv kampagne for at få flere landsbyer med om bord.

– Vores målrettede arbejde betyder, at vi har øget vores antal af landsbyer med en repræsentant i VibLand til 81. Det er vi meget stolte over, og det giver os endnu flere muskler til at påvirke, de beslutninger, der skal tages vedrørende kommunens landdistrikter, siger hun

Til generalforsamlingen 25. august blev tre nye medlemmer valgt ind i bestyrelsen, og ved bestyrelsesmødet 1. september konstituerede bestyrelsen sig, som nu ser således ud:

Formand, Lone Kastberg, Møldrup, næstformand, Michael, Højbjerg, Karup, kasserer, Ida Korgaard, Hvam, sekretær, Susanne Kraft, Kvorning, og medlemskoordinator, Kirsten Andersen, Klejtrup

Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Kristian Olesen, Sparkjær, Kurt Madsen, Rødkærsbro, Knud Erik Christensen, Ravnstrup, Anne Sofie Coenen, Lindum, og Carsten Christensen, Daugbjerg.