Læserbrev: Budget 2022-25

08. september 2021, 08:40
Anders Bertel skriver læserbrev om det nye budget i Viborg Kommune.

KARUP Byrådet havde inden årets budgetlægning væsentlige bedre økonomiske forudsætninger end tidligere år. Primært på grund den nye udligningsreform fra Folketinget, som tildeler flere penge til Viborg Kommune. Den nye økonomiske situation gav byrådet et råderum til drift på ca. kr. 70 mio.

Fra socialdemokratisk side hæfter vi os over det løft, der er bevilliget til socialområdet på kr. 20 mio. årligt. Vi har fået flere borgere med større komplekse behov, og derfor mulighed for mere specialiseret hjælp til borgere med fysiske og sociale handicap.

Familieafdeling styrkes med en tilførsel af kr. 40 mio. i 2022. Vi oplever flere sager, og meget dyrere anbringelser. Ventetiden på sagerne skal ned, ligesom det juridiske og børnepsykologiske arbejde skal løftes. Der skal også investeres i forebyggelse indenfor familierådgivning.

Der fødes færre børn, samtidig med at andelen er ældre borgere er stigende. Derfor har byrådet tilført kr. 14,5 mio. kr. til at dække det stigende antal ældre - herunder hjemmepleje, sygepleje, aktivitet, madservice og hjælpemidler.

Antallet af børn på 0-6 års området, samt antallet af elever på skoleområdet er faldende. Disse områder reduceres som følge af det faldende børne- og elevtal, men tildelingen pr. barn/elev fastholdes.

Dermed er det økonomiske grundlag på plads for et kommende byråd efter valget. Jeg glæder mig over, at det er et samarbejdende byråd, der står bag budgettet med 30 ud af 31 medlemmer.