Vælgermøde om landdistrikter

Årets første vælgermøde foregår i Fly forsamlingshus, hvor VibLand har sat Viborg Kommunes spidskandidater stævne for at høre, hvilke visioner de har for landdistrikterne i Viborg Kommune de

30. august 2021, 17:33
Lone Kastberg, der er formand for Vibland, håber på mange deltagere til årets første vælgermøde.

VÆLGERMØDE Nedtællingen til det kommende kommunalvalg er så småt ved at gå i gang. Viborg Landsbysammenslutning inviterer derfor til vælgermøde 6. september, hvor der stilles skarpt på politikernes planer for landsbyer og lokalområder i kommunen.

Viborg Kommune er en landkommune, hvor 60 procent af kommunens indbyggere er bosat uden for Viborg by.

Med vælgermødet 6. september ønsker VibLand derfor at sætte fokus på de opstillede spidskandidaters visioner for Viborg Kommunes opland, som rummer store ressourcer og samtidig står overfor store udfordringer.

Alle opstillede partier og lister er inviteret, og i panelet er spidskandidaterne følgende:

Kristendemokraterne: afventer kandidat Dansk Folkeparti: Lone Langballe Venstre: Ulrik Wilbek, Enhedslisten: Aksel Rosager Johansen Liberal Alliance: Frederik Gottenborg Jacobsen, Alternativet: Stine Isaksen, Det Radikale Venstre: Jan Rønne , Socialistisk Folkeparti: Elo Nielsen, Det Konservative Folkeparti: Torsten Nielsen, Socialdemokratiet: Mads Panny, Borgerliste, Kølvrå: Johnny Andresen, Nye Borgerlige: forhindret.

- Vi er glade for at 11 af de 12 opstillede partier og lister har takket ja til at deltage. Og vi noterer med tilfredshed at spidskandidaterne er friske på at deltage i debatten om landdistrikterne, siger formand for (VibLand) Viborg Landsbysammenslutning, Lone Kastberg.

Målet er at få en god debat om de forskellige fokuspunkter ud fra oplæg samt spørgsmål fra forsamlingen, oplyser hun.

- Vi trænger til en frisk og åben debat om, hvad vores politikere vil med det store opland, der omkranser Viborg by, derfor har vi på forhånd defineret disse temaer, som, vi mener, er væsentlige for de borgere og lokalsamfund, vi repræsenterer, forklarer Lone Kastberg.

Paneldeltagerne vil udfra oplægget hver komme med et kort oplæg, og herefter vil der være debat på baggrund af spørgsmål fra tilhørerne.