Læserbrev: Helhedsplan for Karup-Kølvrå

31. august 2021, 17:09
Winnie Nielsen skriver læserbrev.

LÆSERBREV Igennem det seneste års tid har vi i Karup-Kølvrå byforum deltaget i arbejdet om en helhedsplan for Karup og Kølvrå sammen med lokale kræfter samt Viborg kommune. Det er et rigtig spænende projekt, hvor der er sat 4 mio. kr. af, 2 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023. Vi havde en udviklingsworkshop tilbage i oktober sidste år, hvor alle i Karup og Kølvrå var inviteret til at deltage. Her mødte der 30 borgere op, som kom med input til hvad de ønskede sig for vores område. Det var tydeligt at rigtig mange ønskede sig bedre forhold for børn og unge, så de har været en stor del af processen.

De mange forslag blev til 4 temaer. Et center i Karup med fokus på læring og udvikling, et center i Kølvrå med fokus på sundhed og trivsel, fokus på sammenhængen mellem de 2 byområder og en samlende fortælling om området, der skaber en fælles identitet.

Temaerne blev godkendt og efterfølgende sendt i høring, dette foregik virtuelt og igen var der flere interesserede borgere der deltog. Vi har efterfølgende arbejdet i 4 grupper, hvor vi skulle komme med ideer og forslag, hvad der så skulle ske de forskellige steder. Det har i sidste uge været på dagsorden i økonomi- og erhvervsudvalget og det er med meget stor glæde at jeg kan fortælle, at det hele er blevet godkendt.

Så nu venter der planlægningen af det fysiske arbejde, så borgerne i de 2 byer også kan se projektet.

Tak til alle dem der har deltaget og bidraget med deres input, det er så dejligt, at vi her i området har folk der interesserer sig for områdets fremtid, for kun på den måde kan vi skabe udvikling og gøre Karup og Kølvrå til et endnu bedre sted at leve og bo.