Læserbrev: Vandindvindingsområde et sminket lig

19. august 2021, 13:11
Eva Kornum skriver læserbrev.

LÆSERBREV: Kommunerne stiller forståeligt nok store krav til de områder der udlægges som vandforsyningsområder i et forsøg på at sikre rent drikkevand til danskerne. Således kræver man at de jorde, som dyrkes af landmænd, på de arealer der er udlagt som vandforsyningsarealer, de skal dyrkes økologisk. Altså uden sprøjtning med plantebeskyttelsesmidler og med stærkt begrænset tilførsel af gødning.

I sig selv prisværdige krav, som dog kan være vanskelige at honorere for de landmænd der ejer og driver jorden.

Der skal ikke siges et ondt ord om økologi, men som erhvervsdrivende har man også en bundlinje, som man skal tage hensyn til, og hvis forbrugerne ikke efterspørger og er villige til at betale de ekstraudgifter, som det koster at dyrke jorden økologisk, så kan de være vanskeligt, at få driften til at hænge sammen, så driften kan give et overskud som landmanden kan leve af.

Når myndighederne så burde vide, at den jord, som man har udlagt som vandindvindingsområde kan sammenlignes med jorden ved høfde 42, så hopper kæden helt af.

Området mellem Frederiks og Skelhøje er gennem mange år brugt som råstofindvindingsområde. Allerede for mange år siden startede man med at grave grus og sten, der blev brugt til at bygge huse og veje. Det gav nogle store huller i landskabet, og da man i tilbage i 50. – 60. og halvfjerdserne ikke havde den affaldsindsamling, som man kender i dag, så blev disse huller belejligt brugt som lossepladser for alt muligt affald lige fra bananskræller til olie og kemikalieaffald. Da man forbød brugen af DDT og partition, så skulle man jo af med de rester man havde, og det kom så i en plastpose ned i det store hul – der i dag er udlagt som vandindvindingsområde. Så hjælper det jo ikke meget, at man dyrker arealerne oven på disse lossepladser aldrig så skånsomt, for ulykkerne er gemt langt nede i jorden.

Det virker som myndighederne lever efter devisen: Ude af øje, ude af sind, og fortsat kun stiller krav til nutidens landmænd, men overser at man dyrker oven på det der kan sammenlignes med høfde 42.