Gåture og borgmesterklip ved indvielse af Kalk Kaminoen

Lørdag den 26. juni er der indvielse af den nye 30 km lange vandrerute mellem Stoholm og Skelhøje. Det sker ved en officiel markering, hvor borgmester i Viborg Kommune, Ulrik Wilbek klipper s

21. juni 2021, 14:14
1 af 2 Kalk Kaminoen er etableret i samarbejde med Landbrug & Fødevarers stiprojekt SPOR, med støtte af Nordea-fonden og Viborg Kommune. Derudover har Lions Fjends og HedeDanmark hver især bidraget med et sponsorat.
2 af 2 Kalk kaminoen går gennem flotte landskaber.

SKELHØJE Selvom den nye vandrerute Kalk Kaminoen allerede har været åben for vandrerne i flere måneder, så har det måttet vente lidt med en officiel indvielse.

- Den del har været udskudt på grund af corona. Men nu kan vi endelig markere, at vandreruten er åben for alle. Det har været dejligt at opleve en stor interesse og mange glade vandrere her i foråret, fortæller Bent Poulsen, Skelhøje. Han er formand for foreningen »Kalk Kaminoens Venner«, som har været primus motor på planlægningen og den mere praktiske del af projektet.

Alle er velkomne til at være med, når borgmester i Viborg Kommune, Ulrik Wilbek den 26. juni foretager det obligatoriske snoreklip i Dybdal skov ved Daugbjerg Kalkgruber. Blandt deltagerne er også Landbrug & Fødevarers viceformand, Lone Andersen og projektleder hos Spor i Landskabet Rasmus Emborg.

Arrangementet starter allerede tidligere på formiddagen, hvor man kan vælge at gå med på en af 3 gratis vandreture, der alle fører ad Kalk Kaminoen til indvielsen.

Viborg afdelingen af Dansk Vandrelaug står bag en gåtur med afgang fra Smollerup Kirke, mens Viborg Fodslaw starter fra Daugbjerg Dås. Det er også her, Kurt Mosgaard, Mønsted fører an på en tur fra Østfjendshallen i Mønsted

Ideen til Kalk Kaminoen går et par år tilbage og udsprang af et samarbejde mellem lokalsamfundene i Stoholm, Mønsted, Daugbjerg, Grønhøj og Skelhøje samt attraktioner langs ruten. Det har været tanken, at strækningen skal synliggøre områdets DNA med dets kalkminer, flagermus, tørvegravning, opdyrkning af heden, kartoffelkulturen og landskabet under sidste istid.

Bent Poulsen fortæller, at det ikke havde været muligt at gennemføre et projekt som Kalk Kaminoen uden velvillig hjælp fra mange sider. - Der er virkelig grund til at sige tak til de mange, som på den ene eller anden måde har vist interesse, hjulpet og støttet op om projektet, siger Bent Poulsen.

Kalk Kaminoen fører gennem et smukt, varieret landskab af stor naturmæssig og kulturhistorisk værdi. Den nordligste del er stærkt præget af århundredes kalkbrydning i Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber. Mod syd åbner de flade hedearealer sig. Her blev de første større forsøg på hedeopdyrkning udført af tyske kolonister ved Grønhøj og Havredal. Ved Skelhøje stod istidens grænse mellem flad hedeslette og morænebakker, og herfra kan du fortsætte ad Hærvejen mod syd eller nord.