Læserbrev: Sundhedsklynger - en vigtig brik i en kommende Sundhedsaftale

13. juni 2021, 19:10
Læserbrev af Per Møller Jensen.

LÆSERBREV Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner er enige om, at etableringen af 21 sundhedsklynger med de eksisterende akutsygehuse som omdrejningspunkt skal sørge for, at pati-enter i det nære sundhedsvæsen får et bedre patientforløb.

Klyngerne skal samle en række aktiviteter i sundhedsvæsenet for at sikre en bedre patientoplevelse – og de vigtigste aktører er sygehuse, praktiserende læger og den kommunale hjemmepleje.

Lokalt betyder det et forstærket og bedre koordineret samarbejde mellem akutsygehuset i Viborg (og akutfunktionerne i Skive og Silkeborg) og de tre kommuners hjemmepleje og de praktiserende læger i området.

Aftalen er første skridt på vejen mod den Sundhedsaftale, som skal forhandles på plads i Folketinget senere på året.

Denne aftale skal afløse den plan, som den daværende Løkke Rasmussen-regering spillede ud med – og som bl.a. opererede med, at regionerne skulle nedlægges. Det ønsker den socialdemokratiske regering ikke – og det glæder mig i den forbindelse, at Venstre siden har droppet ideen.

Til gengæld ved alle, at De Konservative og Dansk Folkeparti ønsker regionerne nedlagt, hvis de får chancen i fremtiden.

Jeg håber, at regeringen lander en bred Sundhedsaftale til efteråret – gerne med et bredt flertal bag – og at en aftale suppleres med ekstra ressourcer til området.

Det vil sikre en fortsat udvikling i sundhedstilbuddet – og det fortjener borgerne.