Pris på mink-opgravning: 75 mio. kr.

Fødevarestyrelsen forventer ikke alvorlige lugtgener, når man i juni begynder at grave minkene i Kølvrå op

01. juni 2021, 16:34
Sidste år blev minkene gravet ned i Kølvrå. I næste måned graves de op igen. Konsekvenserne af nedgravningen rækker måske 10 år ud i fremtiden. Foto: Forsvarskommandoen

MINK Der kom mange spørgsmål frem, da Fødevarestyrelsen holdt virtuelt borgermøde om den kommende opgravning af mink i Kølvrå.

Blandt andet ville en borger vide om det var muligt at tage på betalt hotelophold, når lugtgenerne i Kølvrå var størst. Og vedkommende ville også vide, om der kom et økonomisk plaster på såret på grund af generne.

Fødevarestyrelsens direktør, Nikolaj Veje, sagde, at det ikke var nødvendigt at evakuere området på grund af lugtgener.

Dialog

Gernerne ville blive håndteret i dialog med borgerne og med kommunen, sagde Veje.

På borgermødet kom det også frem, at opgravningen af mink ville ske gradvist, så der blev åbnet så lidt som muligt af gangen for de to kilometer grav-kanaler, der er fyldt med mink ved Kølvrå.

Prisen for at rense minkgravene op og fjerne de cirka 10 tons mink, der er ved Kølvrå og Nr. Felding er sat til 75 millioner kroner.

- Vi kan trække op til det dobbelte beløb, hvis det er nødvendigt, fortalte Nikolaj Veje.

Grave mink op

På mødet blev det fortalt, at arbejdet med at grave mink op i Kølvrå går i gang midt i juni måned. Arbejdet forventes afsluttet midt i juli måned.

Men dermed er arbejdet ikke afsluttet.

Miljøstyrelsen fortalte på mødet, at der er sket skader på grundvandet i området - men ikke på drikkevandet og heller ikke på Hessellund Å.

For at kunne rense grundvandet ved stedet, hvor minkene er gravet ned, skal der opstilles et renseanlæg.

Det anlæg kommer først til at fungere fra sidste kvartal 2022.

Miljøstyrelsens vurdering er, at det ikke er et problem.

Rensningen af grundvandet vil tage mellem tre og 10 år. Resultatet af rensningen vil hele tiden blive vurderet, og man stopper ikke før rensningen er helt afsluttet, er meldingen af Førevarestyrelsen.

Inden grundvandet renses, skal der fjernes en del jord fra området. Det er den jord under minkgravene, der er blevet forurenet.

Fjerne halv meter

Sektionsleder Jannik Elmegaard, Fødevarestyrelsen, fortæller, at man begynder med at fjerne en halv meter jord fra minkgravene. Derefter undersøges det om der stadig er forurenet jord, er der det, skal det fjernes. Sådan fortsætter arbejdet indtil man har fjernet al forureningen - eller rammer grundvandet.

Der vil også komme støjgener i forbinde med arbejdet. Gravearbejdet forventes at køre døgnet rundt.

- Lyden i Kølvrå vil være, som når en vaskemaskine kører, sagde kontorchef i Miljøstyrelsen, Jan Reisz.

Man vil dog under arbejdet være opmærksomme på kun at lave maskinerne køre. Når der er noget at lave. Så støjen vil ikke være konstant, blev der lovet.

I juni

Selvom selve opgravningen af mink først sætter i gang midt i juni, så begynder Fødevarestyrelsen arbejdet i denne uge med de indledende øvelser i forhold til at sætte en renseanlæg op til grundvand og spildevand fra rensning af lastbiler. En borger ville vide, hvorfor man først gravede mink op i Nr. Felding, når nu Kølvrå er en større by, og generne ved lugt vil blive voldsommere i sommervarmen.

- Men det skyldes, at minkene i Nr. Felding er gravet ned først, og at der skal gå et halvt år før faren for coronasmitte fra de døde mink er væk, fortalte Nikolaj Veje.