Danske frugt- og grøntimportører fik sanktioner for manglende egenkontrol

Hver 8. virksomhed fik sanktioner for mangler i egenkontrol eller håndtering af fund af pesticidrester

10. maj 2021, 14:27
Fødevarestyrelsen har undersøgt importørernes egenkontrol af frugt og grønt for pesticidrester. Foto: Flemming Hansen

FRUGT Når danske importører køber avocado, bananer og appelsiner rundt omkring i verden, har de pligt til at sikre sig, at varerne er fri for kritiske mængder pesticider. Nu har Fødevarestyrelsen undersøgt, om importørerne har styr på egenkontrollen af varernes indhold af pesticidrester. Konklusionen er, at en del af virksomhederne stadig har problemer med egenkontrollen.

- Vi har været på kampagnetilsyn hos 96 virksomheder, der importerer frugt og grønt fra lande uden for EU. Det store flertal af virksomheder har styr på reglerne og følger dem, men det er ikke tilfredsstillende, at vi hos 12 pct. af virksomhederne fandt mangelfuld egenkontrol og mangler i håndtering af fund af pesticidrester, siger enhedschef Henrik Dammand Nielsen.

Under kontrolkampagnen fik 8 pct. af virksomhederne indskærpelser for manglende egenkontrol, mens 10 pct. af virksomhederne fik indskærpelser for manglende procedurer for håndtering af fund af pesticidrester. Som et led i kontrolkampagnen udtog Fødevarestyrelsen prøver til laboratorieanalyser. Prøverne viste, at indholdet af pesticidrester var over grænseværdien i 15 pct. af de undersøgte prøver. I 10 procent af prøverne udgjorde koncentrationen af pesticidrester en risiko for sundheden, som betød, at varerne blev trukket tilbage fra markedet. 60 pct. af prøverne var uden pesticidrester. Det er DTU Fødevareinstituttet som vurderer, om et indhold af pesticidrester kan være sundhedsskadeligt.

Kontrolkampagnen blev gennemført fra september til december 2020. En tilsvarende kampagne i 2017 viste stort set samme resultater. For Fødevarestyrelsen er formålet med kontrolkampagnen at fastholde importørernes fokus på egenkontrol. Styrelsen udsendte sidste år en vejledning, som skal hjælpe importørerne med at overholde grænseværdierne for pesticidrester i frugt og grønt.