Mindeord over Børge Mortensen, Frederiks

21. april 2021, 07:25
Inger Merstrand fra Lokalhistorisk Forening og Karup Lokalarkiv skriver mindeord over Børge Mortensen fra Frederiks, der blev 79 år. Privatfoto

MINDEORD Børge Mortensen, der døde den 18. marts efter kort tids sygdom i en alder af 79 år, var kendt af mange i Frederiks, ikke mindst for sin usædvanligt gode hukommelse.

Han kom til Frederiks som 2-årig, og her tilbragte han så godt som hele sit liv. Han gik i skole på hjørnet af Nørregade og Holbergsgade, og da han var 14 år, kom han i murerlære ved murerfirmaet Ejnar Damgaard og Vagner Jakobsen. Han fortrød aldrig, at han var blevet murer, og han arbejdede inden for byggebranchen næsten hele sit liv. I 1960’erne læste han til bygningskonstruktør, men fandt efter halvandet år ud af, at det ikke var ham og tog atter arbejde som murer. I årene 1987-1995 var han ansat som bygningsinspektør og vicebrandinspektør ved Karup Kommune, og da han også i 12 år var medlem af byrådet for Socialdemokratiet, var han dengang et kendt ansigt i hele kommunen. De sidste fire år, inden han gik på efterløn, var han forretningsfører ved Frederiks Vand- og Varmeværk. Efter en hjerneblødning for nogle år siden mistede Børge korttidshukommelsen, hvad der var til stor irritation for ham.

Venstre langefinger

Men selv om han kun kunne bruge venstre hånds langfinger, førte han omhyggeligt dagbog over alt, hvad han foretog sig, fordi han ellers ikke kunne huske det to minutter efter. Børge var dygtig til EDB og hjalp ofte nogle af de ældre beboere på Parkvænget med IT. Og selv om det var meget besværligt for ham at skrive, sendte han også læserbreve til de lokale aviser og klagede, hvis der var noget, som kommunen efter hans mening ikke havde gjort godt nok. Han var en håndværker af den gamle skole, og arbejdet skulle gøres ordentligt.

Det gamle Frederiks

Børge havde været med til at opføre mange af husene i Frederiks og havde også arbejdet i Kølvrå og på flyvestationen. Han havde en meget stor viden om især Frederiks, og han var simpelthen en guldgrube af oplysninger om byen. Desuden havde han en masse gamle billeder fra egnen i 1940’erne og 50’erne, taget af den lokale fotograf, musiker og barber, Vagner Würtz, som døde i 1961. Børge var gift med hans datter Ruth og havde overtaget svigerfarens store samling af billeder og smalfilm. Første gang, Lokalhistorisk Forenings medlemmer stiftede bekendtskab med nogle af Würtz’ optagelser, var helt tilbage i 1986, da en gammel smalfilm fra 1940’erne blev vist ved foreningens generalforsamling og blev et helt tilløbsstykke.

I dag er mange af billederne scannet og lagt ud på arkiv.dk, og en del er brugt i den lokalhistoriske kalender. Ligesom flertallet af de gamle billeder i jubilæumsbogen fra Alhedens Borgerforening er taget af Vagner Wûrtz. I 2018 viste Børge et udvalg af billederne og fortalte om dem på Dagcentret ved Lokalhistorisk Forenings generalforsamling. Det blev en så stor succes, at billedforedraget på opfordring blev gentaget og begge gange trak fulde huse. Børge havde flere kasser stående med originale billeder, negativer og smalfilm fra sin svigerfar. Nu har arkivet fået overdraget det hele, og det bliver spændende at se, hvad kasserne gemmer. Men Børge vil i høj grad blive savnet, når vi ikke længere har ham til at fortælle om de gamle billeder.

Æret være Børge Mortensens minde.