Støtte til regulering af mårhunde

Mårhunde er en invasiv art og skal bekæmpes. Klima- og miljøudvalget i Viborg Kommune giver penge til bekæmpelse

12. april 2021, 18:18
Jægerne får penge til bekæmpelse af mårhunde.

MÅRHUNDE Klima- og miljøudvalget i Viborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilskud til regulering af mårhund fra Jægerrådet og jægerne i Viborg Kommune.

udvalget er positive overfor ansøgningen.

På det seneste møde i udvalget blev det besluttet at støtte jægernes regulering af mårhunde med 15.000 kroner årligt over fem år. Dermed får jægerne deres ønske opfyldt.

Klima- og Miljøudvalget besluttede sidste år at imødekomme jægernes ansøgning om et tilskud på 50.000 kr. til opstart af bekæmpelse af mårhund.

Efter reguleringen har foregået i knap et år, er der blevet skudt over 150 mårhunde. Af de rapporter jægerne får, fremgår det, at bestanden fortsat stiger, og jægerne forventer en fortsat stigning i 2021.

Tilskuddet går til indkøb af vildtkameraer og fælder, simkort og batterier. Alt arbejdet med opsætning, tilsyn med fælder og regulering bliver udført af frivillige.

Mårhunde er en invasiv art, der ifølge myndighederne, ikke hører til i den danske natur. Derfor skal den bekæmpes, mener man.