Ekstra penge til indskolingen

25. marts 2021, 13:37
Per Møller Jensen, formand for børne- og ungdomsudvalget.

LÆSERBREV Der er 10 mio. kr. på vej ud til vore skoler til styrkelse af indskolingen.

Det supplerer de 2,7 mio. kr. vi tidligere har bevilget til en række skolebaserede udviklingsprojekter inden for tre temaområder:

- Den gode skolestart

- Skolen for alle/sunde fællesskaber (inkluderende praksis)

- Fagligt løft (undervisningsdifferentiering)

Det sker i forbindelse med arbejdet omkring ’Fremtidens skole’ i Viborg Kommune.

I den forbindelse har vi udvalget tidligere besluttet, at vi vil styrke indskolingen som et særligt indsatsområde – også økonomisk.

Det drejer sig som sagt om et beløb til indskolingsområdet på 10 mio., som skal anvendes til ekstra personale på området.

Beløbene til de enkelte skoler bliver i nærmeste fremtid udmeldt til de enkelte skoler, så de ekstra penge kan indgå i planlægningen af det kommende skoleår.

Udlodningen sker efter en fordelingsnøgle, hvor den enkelt skole i forhold til sit samlede elevtal i 0.-2. klasse får sin andel af pengene til lokal udmøntning.

En god skolestart er værdifuld for alle elever – og lidt ekstra hænder, hvor det især – efter lokal vurdering – er påkrævet, vil bidrage til et godt fodfæste for de yngste elever.