Et anlæg med en helt usædvanlig forhistorie

Inger Merstrand fra lokalarkivet skriver her om historien om det gamle anlæg i Kølvrå

27. marts 2021, 12:02
1 af 4 Kølvrå 1956. Her ser man det fine anlæg fra oven, fint plantet til og med bænke og snoede stier. I baggrunden ses den første del af skolen, som blev opført i 1953. Foto: Karup Egnsarkiv
2 af 4 Sidste forår var det et smukt syn at se de mange blomstrende ramsløg, som dækkede jorden i en stor del af anlægget. Foto: Inger Merstrand
3 af 4 På fotoet af Kølvrå i 1952 ses det tydeligt, at grusgraven er lukket inde mellem banen og byen. Foto Karup Egnsarkiv
4 af 4 Sidste år levede Eventyrskoven helt op til sit nye navn og blev forvandlet til en sø. Foto Inger Merstrand

LOKALHISTORIE I dag er der stille og fredeligt i det gamle anlæg i Kølvrå, nu omdøbt til Eventyrskoven. Men da det blev indviet i 1956, var det i Kølvrås storhedstid, hvor togene kørte lige forbi, og der var masser af jetfly i luften.

Øredøvende larm

Her har været en øredøvende larm, og anlægget blev da heller aldrig brugt. Det er en gammel grusgrav, som har ligget her, førend Alhedebanen blev anlagt i 1906. Ved anlæggelsen blev der ikke taget hensyn til terrænet. Man fulgte bare den snorlige streg, der var blevet afsat på tegnebrættet, og banen blev ført tværs igennem grusgraven og skar den allernordligste del fra. Under 2. Verdenskrig anlagde tyskerne flyvepladsen, som senere blev Flyvestation Karup, og i 1950 blev boligforeningen »Granly« stiftet for at skaffe boliger til de ansatte på flyvestationen. En helt ny by skød op på den bare hede, og jorden købte Granly af ejeren af Kølvrågård, der til sidst havde solgt al jord omkring den lille grusgrav, som lå spærret inde på alle sider af banen mod nord og Granly på de øvrige sider. Det lykkedes derfor boligforeningen at få grusgraven med i købet, og alternativet ville sandsynligvis have været, at den blev brugt som losseplads.

Grønt område

På byplanen blev grusgraven udlagt som grønt område, og efter en omfattende renovering blev den i 1956 indviet ved byfesten med snoede stier og små damme og bænke rundt omkring, ligesom den lokale gartner bl.a. havde plantet guldnælde og forskellige buske som snebær og uægte jasmin. Man kan endnu se de sørgelige rester af fyrretræerne, der blev plantet langs nord- og sydsiden, og flere steder dækker guldnælde jorden. Byfesten begyndte i det nye anlæg med officielle taler, og boligforeningens formand fik overrakt et dannebrogsflag til den høje flagstang. Men efter indvielsen fortsatte folk hen til et garageanlæg, der var indrettet i en anden grusgrav, hvor den egentlig byfest blev holdt. Det var den eneste gang, der nogensinde blev holdt noget i det gamle anlæg.

I årenes løb groede anlægget til og blev efterhånden et helt vildnis. Men i 1982, da banen for længst var nedlagt, blev der ryddet op i anlægget af en flok ungdomsarbejdsløse fra Karup Kommune under ledelse af Flemming Jacobsen, så her atter så fint ud. Det blev dog stadig ikke brugt. Bortset fra børn, der af og til racede rundt på stierne på deres cykler, og lærer Johnsen, som indimellem tog eleverne med herned på en ekskursion. Men sidste år tog formanden for den lokale boligforening, som nu hedder Sct. Jørgens Boligforening, initiativ til en oprydning dernede, og det var efter en konkurrence om et nyt navn, at det gamle anlæg nu hedder Eventyrskoven.

Forskellige arrangementer

Boligforeningen har haft forskellige arrangementer dernede, og den nyopsatte shelter og bålpladsen bliver også brugt. I påsken vil Multihuset 7470 Karup ændre Eventyrskoven til en påskeskov, og håbet er, at der vil komme rigtig mange for at se, hvor fin den tidligere grusgrav kan komme til at se ud.