Asmildkloster Landbrugsskole køber landbrug i nærheden

Landbrugsskole køber gård tæt ved nuværende lokation

28. marts 2021, 09:32
Asmildkloster Landbrugsskole har i et stykke tid været på udkig efter mere jord og faciliteter der kan styrke den landbrugsfaglige uddannelse på skolen. Missionen er lykkedes med købet af Kløverhøjgaard tæt på skolens nuværende lokation på Aalborgvej i Viborg.

LANDBRUG: Asmildkloster Landbrugsskole ved Viborg har i et stykke tid været på udkig efter mere jord og faciliteter der kan styrke den landbrugsfaglige uddannelse på skolen. Missionen er lykkedes med købet af »Kløverhøjgaard« tæt på skolens nuværende lokation på Aalborgvej i Viborg.

Med de 55 nye ha og de nuværende 14 ha, får skolen endnu bedre muligheder for at uddanne fremtidens landmand. Kløverhøjgaard er en hyggelig ejendom, der er en fin læringsramme omkring landbrugsuddannelsen. Med samarbejde og lokal »jordfordeling« vil skolen kunne danne en sammenhængende undervisningsfacilitet og det glæder skolen og især eleverne sig til.

Samarbejder

Skolen samarbejder i dag med et stort netværk af landmænd, når eleverne skal trænes og afprøve praktiske øvelser. Dette samarbejde fortsætter med fuld kraft når skolen arbejder med husdyr.

De nu 69 ha kommer især til at gavne plantefolket som nu får lidt mere end en »sandkasse« at arbejde i.

- Mange nye afgrøder, specialproduktioner og arbejdsmetoder gør sit indtog i landbruget og nu kan vi som skole være endnu mere med i forsøg og demonstration heraf, noget skolen håber på at erhvervet også vil vise interesse i, siger forstander Lars Møgelbjerg Andersen.

Skræmmer ikke

- Bygningsmassen på ejendommen er ikke designet til moderne husdyrhold, men dette skræmmer os ikke, siger forstander Lars Møgelbjerg Andersen og tilføjer:

- Ligesom alle Danmarks landmænd får også vi brug for at innovere, finde på nyt og understøtte iværksætteri i landbruget - her er »Kløverhøjgaard« et godt udgangspunkt med god plads til iderigdom, vi ser rammen som en ny mulighed,fortsætter han.

Ekstra jord

Jorden er udlejet i 2021 så skolen arbejder nu på hvordan den ekstra jord og de nye bygninger kan få en aktiv rolle i skolens uddannelser. Landbruget er mangfoldigt og der er mange veje at gå, når et landbrug skal drives og udvikles. Med skolens nye mulig-heder kan skolen vise nogle af disse og afprøve ideer og iværksætteri for vores elever.

Masser af

Fremtidens landmænd og kvinder, dem er der masser af på Asmildkloster. Lige nu er 117 elever i gang på skolens forskellige grundforløb EUD/EUX og Afkortet forløb og sommerens tilmeldingstal til det nye skoleår er på samme niveau.

- Ligesom andre lokale landbrugsskoler, glæder vi os over at mange unge vælger en uddannelse for fremtiden og netop derfor fortjener de også de bedste rammer herfor, siger forstanderen.