Vil du være med til at fjerne plastik?

Frivillige, der vil give en hånd med for at holde danske strande fri for plastik, kan fra igen søge strand-oprydningspuljen

21. marts 2021, 11:23
Nu kan der søges penge om indsamling af plastik fra naturen.

MILJØ Frivillige kan igen ansøge om tilskud til at fjerne plastik og andet affald fra de danske strande og kyster.

er fjerde gang puljen er åben, og man kan få op til 500.000 kr. til alt fra skraldeposer til forplejning til deltagere ved større arrangementer.

- Plastik er det affald vi finder mest af på de danske strande. Ved at støtte frivillige initiativer, får vi reduceret mængden af affald i naturen, siger kontorchef i Miljøstyrelsen Nina Espegård Hassel.

Særligt plastik er en trussel fordi det bliver nedbrudt meget langsomt i naturen. Det skader både natur og dyr, og det er med til at ødelægge naturoplevelsen langs de danske strande og kyster.

Midlerne kan søges til alt fra skraldeposer til forplejning af deltagere ved større arrangementer.

Man kan også søge tilskud til leje af større udstyr, som kan bruges til affaldsopsamling

Maksimumsbeløbet er 500.000 kr.

Private borgere, foreninger, virksomheder, myndigheder med flere kan søge om tilskud fra ordningen.

Puljen er 3,6 mio. kr. i år. Aktiviteterne skal afholdes i 2021/2022.