Fritagelse for nationale test?

11. marts 2021, 14:05
Udvalgsformand Per Møller Jensen (S) skriver læserbrev.

LÆSERBREV Et enigt Børne- og Ungdomsudvalg har på vegne af Viborg Kommune fremsendt en ansøgning til Børne- og Undervisningsministeriet om fritagelse for de nationale test i flere fag, som elever fra 2. til 8. klasse i følge planen skulle gennemføre i perioden marts-juni.

Baggrunden er, at vi vurderer, at skolerne i en hårdt presset coronatid skal bruge den sparsomme tid før sommerferien på andre og vigtigere ting.

Det er vigtigt, at fokus bliver på trivsel, motivation og (gensyns-)glæde hos eleverne samtidig med, at man i undervisningen forsøger at indhente så meget som muligt af det læringsefterslæb, som fjernundervisningen under nødundervisningsparagraffen er resulteret i.

Vi har eleverne i 0.-4. klasse tilbage – og det samme gælder eleverne i 9. og 10. klasse om end i begrænset omfang. Og eleverne i 5.-8. klasserne kommer nu tilbage til »1-dags-udeskolen«, hvilket er bedre end ingenting – og mon ikke de også vil opleve gensynsglæden?

Det er udfordrende tid inden for skoleområdet, men lad os glædes over den begyndende genåbning og håbe på, hvis smittetallene ikke stiger i de kommende uger, at en yderligere genåbning kan komme på tale efter påske.