Alhedens Idræts- og Kulturcenter i Frederiks i knæ

Alhedens Idræts- og Kulturcenter er hårdt ramt af corona-situationen og søger om økonomisk kompensation hos kommunen

24. februar 2021, 13:33
1 af 2 Alhedehallerne er fra 1969, og et renoveringsprojekt til 20 millioner kroner blev sat i søen inden coronaen kom til landet. Der kommer dog formentlig til at gå et lille stykke tid, inden det bliver ført ud i livet. Lige nu handler det om at komme over coronakrisen.
2 af 2 Formanden for Alhedens Idræts- og Kulturcenter, Inge-Lise Sterup, erkender, at Alhedehallerne er i knæ som følge af coronasituationen.

HALLER Alhedens Idræts- og Kulturcenter, der hører til et af de største idrætscentre i kommunen med svømmehal, to haller, kultursal og motionscenter, søger kommunen om penge efter et hårdt coronaår.

Alhedehallerne, som det også kaldes, havde sidste år et samlet underskud på 1.043.000 kroner.

Formanden for Alhedens Idræts- og Kulturcenter, Inge-Lise Sterup, erkender, at huset er i knæ på grund af forsamlingsforbuddet. Situationen er uholdbar.

- Vi mangler en masse udlejninger, foredrag, fester samt indtjening i cafeteriet, samtidig med, at vi fortsat har faste udgifter, der skal betales, siger hun. Af underskuddet udgør de 400.000 kroner primært lønudgifter, som ikke kan finansieres på grund af et meget reduceret salg i 2020.

Den anden store minuspost er manglende indtægter fra anden udleje. Alhedehallerne har i et normalt år meget store indtægter fra anden udleje og manglede i 2020 cirka 700.000 kroner i indtægter.

Alhedens Idræts- og Kulturcenter har søgt og får lønkompensation fra de statslige puljer.

Politikerne i kultur og fritidsudvalget har fået sagen på bordet, og det er ikke kun Alhedehallerne, der er ramt af corona. Politikerne har en »kulturbuffer-pulje« på op til fem millioner kroner, som kan bruges til kompensation på kultur- og fritidsområdet.

Puljen kan søges, hvis de økonomiske konsekvenser af corona er så store, at eksistensgrundlaget er truet. Puljen fordeles på baggrund af dokumenterede økonomiske nøgletal.

Forvaltningens vurdering er, at det kun er enkelte haller, der eventuelt skal kompenseres af puljen. Ud over Alhedehallerne, er det hallerne i Bjerringbro og Hald Ege.

Inge-Lise Sterup fortæller, at Alhedens Idræts- og Kulturcenter ellers var i god form, hvis det ikke lige var for coronasituationen.

I 2019 - før der var noget, der hed corona - åbnede et foreningsdrevet motionscenter, der hurtigt fik mange medlemmer.

Kostede lidt

Det kostede også lidt, da hallen måtte ansætte sin egen cafeteriabestyrer, og der var en renovering i køkkenet, der skulle laves i den forbindelse. En dag røg motoren i svømmehallen, hvilket kostede 273.000 kroner. Kommunen betalte halvdelen.

Inge Lise-Sterup fortæller, at centerets ledelse ikke har tænkt sig at sidde på hænderne. Man opfordrer medlemmerne og brugerne af centeret til at hjælpe. For som hun siger: Uden center, ingen forening.

- Vi laver nye sponsor- samt medlems-pakker til fordel for centeret, hvor man mod et beløb kan få rabat på forskellige aktiviteteter på stedet. Det koster selvfølgelig penge for den enkelte, men man får også en del igen, siger hun.