Forsamlingshus venter på pengene

Karup Forsamlings- og Kulturhus står over for en renovering til knap 2,4 millioner kroner

24. februar 2021, 10:27
Karup og Kultur- og Forsamlingshus trænger til at blive renovereret. Der er lavet et renoveringsprojekt til knap 2,4 millioner kroner.

BYLIV Allerede i september sidste år behandlede kommunens landdistriktsudvalg en ansøgning fra Karup Kultur- og Forsamlingshus om fastholdelse af tilskud til et projekt, der var reduceret i forhold til den oprindelige reservation.

Udvalget besluttede at fastholde reservationen på 1,4 millioner kommunale kroner, men udvalget ønskede også at sikre, at planen ikke kom til at stride mod den store udviklingsplan for Karup-Kølvrå-området.

Fire temaer

I mellemtiden har økonomi- og erhvervsudvalget givet grønt lys til fire temaer for Karup-Kølvrå-området, og et af temaerne tager udgangspunkt i en arbejdsdeling mellem de forskellige mødesteder i området, hvor forsamlingshuset er hele områdets samlingssted, når der er fest og socialt samvær på programmet, fremgår det Landdistrikts-udvalgets dagsorden. Udvalget har i denne uge projektet på bordet.

Et andet tema for områdets udviklingsprojekt er de unge, trivsel og sundhed med fokus på bevægelse samt den kommunale service, som tager sit udgangspunkt i Kølvrå og bl.a. den gamle skole. Oplægget afspejler et fokus på arbejdsdeling mellem mødesteder, herunder også de etablerede interessebaserede som for eksempel hallen. Der er således lagt en overordnet retning for arbejdet, som fastholder en central rolle til forsamlingshuset.

Det tilpassede projekt består af en renovering af huset, primært køkken og badeværelser, og en ny indgang for samlet 2.375.000 kr.

Afgørende

Netop disse elementer anses for afgørende, da huset er det eneste i området med et stort køkken og mulighed for at samle op til 150 mennesker og standen af disse centrale elementer er meget dårlig. Desuden vil det betyde en væsentlig energioptimering i huset.

Folkene bag forsamlingshuset har siden september arbejdet videre med praktiske forhold og har bl.a. fået lavet en brandplan. Der er modtaget byggetilladelse, og ansøger er klar til at lave endelige aftaler med håndværkere og begynde renoveringen.

Lige nu venter man på, at byrådet giver grønt lys til frigivelse af de 1,4 millioner kroner samt byggetilladelse.

Derefter går renoveringen i gang, da det er en fordel at gennemføre den, mens der ikke er begrænset aktivitet i huset som følge af corona-situationen.

Huset har selv indsamlet 650.000 kroner. LAG har givet 200.000 kroner, mens der er tilsagn om 50.000 kroner fra en tidligere central kommunal pulje. LOA har endnu ikke givet endeligt grønt lys til 75.000 kroner.