Frederiks får den store tur

Områdefornyelsen af Frederiks midtby er netop sendt i udbud og selve arbejdet ventes at gå i gang i april

17. februar 2021, 10:51
1 af 4 Alle fem træningsstationer er nu godkendt og etableret. En flok frivillige har også været i gang og opsatte forrige lørdag træningsstationen i Børneskoven.
2 af 4 Projektet for midtbyen sendes i udbud i uge seks. I løbet af foråret og sommeren går arbejdet i gang.
3 af 4 Med projektet ønsker man at lave en attraktiv bymidte, som folk gerne vil være i.
4 af 4 Hjertestien løber hele vejen rundt om Frederiks, men den kan gøres kortere. På turen møder man fem træningsstationer, og ved hver station finder man en instruktion i de øvelser, stationen er beregnet for.

FREDERIKS En ny hjertesti med fem træningsstationer, trafikovergange ved skolen og ved Johs. Jensensvej samt et nyt befornyelses-projekt for midtbyen.

Der er store planer for Frederiks i år. Stien med træningsstationer mangler opsætning af skilte, men ellers er den klar til brug. De øvrige planer føres ud i livet inden længe.

Der er tale om den store by- eller område-fornyelse om man vil, som har været flere år undervejs.

Til møde

I 2016 var en gruppe borgere således til møde, hvor de blev enige om, at nu skulle byfornyelsen i gang. I januar 2017 blev der holdt borgermøde, og en koordinationsgruppe samt flere udvalg arbejdede derefter med forslaget til byfornyelsen. I 2018 blev der bevilget 4,5 millioner kroner fra staten og kommunen. I 2019 mødtes en følgegruppe med repræsentanter fra Frederiks med folk fra kommunen og arkitektfirmaet, som skulle hjælpe med at omsætte borgernes og følgegruppens ideer til praksis og samtidig give nye muligheder, oplyser tovholderen for følgegruppen, Ole Mølgaard.

- Efter mange møder og to borgermøder i 2019 havde vi en nogenlunde plan for byfornyelsen klar, men ting tager tid. Vi syntes jo, at nu går vi da bare i gang. Sådan er det ikke. Alt skal undersøges, tilrettelægges og godkendes. Men nu er vi der, hvor der sker noget, fortæller Ole Mølgaard.

Hjertestien, der næsten er færdig, er etableret i forbindelse med byfornyelsen, men det er et selvstændigt projekt, som er finansieret af puljemidler fra kommunen, hjemsøgt af borgerforeningen.

Følgegruppen for byfornyelsen har været primus motor i arbejdet, og til det praktiske arbejde med anlæggelse af stationer har der været hjælp af frivillig arbejdskraft fra byens borgere.

Hele vejen rundt

Hjertestien løber hele vejen omkring Frederiks, men den kan gøres kortere. På turen er der forskellige træningsstationer, og i løbet af foråret og sommeren kommer der skilte op. Ruten er på mellem 6,4 og 7,3 kilometer.

- Det er en fin motionssti, hvor man kan træne kroppen, men man kan også bare vælge at gå en tur i en meget forskelligartet natur, siger Ole Mølgaard.

I forbindelse med byfornyelsen bliver der i løbet af foråret lavet trafikovergange ved skolen, og i den anden ende af byen ved Johs. Jensens Vej.

I udbud

Projektet i selve bymidten - blandt andet ved brugsen - er netop sendt i udbud.

Skulpturen »Kartoffelpigen« skal flyttes op i en rund lyngbakke, der hæver sig cirka en meter fra øst til vest, og som er omkranset af en stor bænk, man både kan sidde og ligge på - et samlingssted for både børn, unge og voksne, og der vil være lys under bænken.

I kanten af lyngområdet vil de fire nuværende granitsten med inskription ligge mod hvert deres verdenshjørne. De indtegnede stammer vil komme til at give en rummelig fornemmelse, så der er afveksling, og man fornemmer, hvordan Frederiks-området har hævet sig.

Der vil blive lys på området, så det også kan bruges om aftenen. Kvindetræet vil blive belyst. Nordens bænk vil også blive stående. Juletræet vil komme til at stå mere synligt ud mod vejen og ved siden af Kartoffelpigen. Det meste af området vil blive omkranset af en vildblomsterblanding, så der meget af året er forskellige blomster og planter at se på og glædes over. Området omkring lyngen og under bænken vil være en teglstensbelægning, som skal gå igen i de halvrunde områder på østsiden af vejen, hvor Brugsen ligger.

Østsiden

De halvrunde områder på østsiden vil blive gode opholdssteder og med et par afskærmede runde hyggepladser. Derudover vil der stadig blive græs på resten af området.

- Midtbyen i Frederiks skal både være et flot samlingssted, et godt indkøbssted med en fin p-plads og et dejligt opholdssted med en hyggelig og god stemning. Vi håber, at både lokale samt forbipasserende på Hovedgaden og Alhedestien ikke kan lade være med at gøre ophold her, siger Ole Mølgaard.

Anlægsarbejdet starter i 14 og slutter i uge 35. I november kommer beplantningen.