Ny leder af arkivet: Vi skal udvikle os

Claus Christiansen, der er tidligere oberstløjtnant i Flyvevåbnet, er ny leder af egnsarkivet i Karup

10. februar 2021, 11:12
1 af 2 65-årige Claus Christiansen er fra februar ansat som leder af Karup Egnsarkiv, hvor han de seneste 15 år har arbejdet som frivillig.
2 af 2

ARKIV Det er en rutineret arkiv-mand, der afløser Kate Nielsen som arkivleder i Karup Egnsarkiv.

65-årige Claus Christiansen, der er tidligere oberstløjtnant på den lokale flyvestation, har i 15 år været tilknyttet arkivet i Karup som frivillig. Dem er der en halv snes af for øjeblikket, og de mødes et par gange om ugen.

- Jeg bruger i forvejen en masse tid på arkivet. Jeg har tiden og lysten til det, og da de andre frivillige opfordrede mig til at søge stillingen, så overvejede jeg det og kom frem til, at det var en god idé, fortæller Claus Christiansen.

Der var 56 ansøgere til stillingen og tre kom til ansættelsessamtale. Stillingen er berammet til fire timer. Det er det, som Viborg Kommune vil betale løn til.

Tidligere var det flere timer, men kommunen ensrettede tallet blandt samtlige af kommunes lokalarkiver. Karup-arkivet fik halveret sit tilskud til 62.000 kroner om året, og af dette beløb går to tredjedele til aflønning af lederen. Claus Christiansen er glad for at blive udvalgt, og han er startet i jobbet.

- Mine opgaver bliver at fortsætte arkivet, som det er. Men vi skal også rykke lidt. Vi skal sørge for at gøre opmærksom på os selv, hvilket ikke mindst er vigtigt her i corona-tiden, og derfor har vi også i et stykke målrettet arbejdet på at lave en ny hjemmeside, som nu er i fuld flor, siger han. Claus Christiansen kommer oprindelig fra Sjælland, og da han stoppede på flyvestationen besluttede han og hustruen at blive boende i området. Det har han ikke fortrudt.