AIF: Vi skal nok klare den

Kommunens største idrætsforening, AIF i Frederiks, er også ramt økonomisk af manglende kontingenter

10. februar 2021, 12:25

FORENINGSLIV Formanden for Alhedens Idrætsforening, Klaus Aakjær Olesen, er glad for, at Viborg Idrætsråd hjælper med at opfordre medlemmerne i kommunens foreninger til at betale kontingent, selv om aktiviteterne er stoppet på grund af coronasituationen.

Mange aktiviteter i foreningen er lige nu lukket, hvilket blandt andet gælder svømning. I afdelingen er der 400 medlemmer. I alt er der 1600 medlemmer i foreningen.

- Vi har en god opbakning fra vores medlemmer i forbindelse med kontingentindbetaling, men selvfølgelig er der ikke nær så mange, der betaler, da aktiviteterne er lukket. Og derfor mangler vi de sædvanlige indtægter i en tid, hvor vi stadig har de sædvanlige faste udgifter til eksempelvis vores klubhus, siger formanden. Medlemmerne er ikke forpligtet til at betale, hvis der ikke er nogen aktivitet. Foreningen er dog ikke i fare for at lukke helt.

- Vi er en flerstrenget forening, som har en okay økonomi. På den anden side er der kun kontingenter til at betale vores udgifter, siger Klaus Aakjær Olesen, der dog tilføjer, at foreningen også kan søge puljemidler via forskellige organisationer indenfor idræt. Ellers er der intet at hente.

Vender tilbage

Han håber og tror på, at mange af medlemmerne vender tilbage efter coronanedlukningen.

- Vi har en masse frivillige trænere og udvalgsmedlemmer, der er trætte af situationen, og jeg er sikker på, at de er klar til at vække vores medlemmer, når alt det her er ovre, siger han.

Foreningen har sat et nyt initiativ i gang, der skal gøre medlemmerne opmærksomme på, at foreningen stadig tænker på dem.

Der er tale om AIF-stafetten. Et lille tøjdyr med AIF-logo sendes på coronaforsvarlig vis rundt til hver familie, som inden for et døgn skal finde på en aktivitet og tage billede af den. Inden tøjdyret sendes videre.