Karup-Kølvrå udvikler sig med borger-hjælp

Når der onsdag den 3. februar er virtuelt møde for borgerne i Karup-Kølvrå, håber Viborg Kommune og Karup-Kølvrå Byforum at mange deltager, så alle gode kræfter er med til at udvikle området

26. januar 2021, 09:35
I oktober sidste år var der workshop i forsamlingshuset i Karup i bestræbelserne på at få ideer på bordet, der kan skubbe Karup i den rigtige retning. Økonomiudvalget i kommunen godkendte for nylig, at der kan arbejdes videre med fire temaer: Et center i Kølvrå med fokus på sundhed og trivsel, et center i Karup med fokus på læring og udvikling, fokus på sammenhængen mellem de to byområder samt en samlende fortælling om området, der skaber en fælles identitet. Foto: Knud Gaarn-Larsen

Byudvikling I efteråret 2020 satte Viborg Kommune en målrettet indsats i gang i Karup-Kølvrå for at skabe en positiv udvikling i området. Det skete i samarbejde med lokale borgere, foreninger og institutioner.

I oktober deltog interesserede i en workshop i Karup Kultur- og forsamlingshus, hvor de fandt frem til temaer, som de gerne vil arbejde med og skabe udvikling indenfor. Den 20. januar var temaerne på dagsordenen, da Økonomi- og Erhvervsudvalget holdt møde.

Sundhed, trivsel, børn, unge, hvordan de to byer bliver bundet tættere sammen samt områdets profil og identitet er blandt de emner, der skal arbejdes med fremadrettet.

Virtuelt møde

Den 3. februar inviterer Viborg Kommune og Karup-Kølvrå Byforum så til et virtuelt møde, hvor alle interesserede kan deltage og høre om den videre proces samt komme med input.

- Det er vigtigt for os med så åben en proces som mulig, indenfor de rammer, som corona-situationen giver os. Alle interesserede skal kunne følge projektet, men vi håber naturligvis også, at der opstår interesse for at bidrage på den ene eller anden måde.

- Vi kan kun løfte Karup-Kølvrå, hvis alle gode kræfter arbejder i samme retning, siger Søren Aakjær, direktør for Børn og Unge i Viborg Kommune.

Målet med den fokuserede indsats er, at Karup-Kølvrå skal blive et endnu bedre sted at bo og leve. Borgerne skal blandt andet opleve sammenhæng i den kommunale indsats. Samtidigt skal de kommunale institutioner i fællesskab med lokalsamfundet, foreninger og virksomheder få deres forskellige indsatser til at spille sammen.

- Det er en helt unik mulighed vi har fået her i Karup-Kølvrå for selv at være med til at præge udviklingen i området, så jeg vil stærkt opfordre folk til at deltage - også hvis man bare i første omgang bare gerne vil høre mere om projektet, siger formanden for Karup-Kølvrå Byforum, Winnie Nielsen.

Alle interesserede er velkomne til at deltage i det virtuelle møde. For at deltage skal man tilmelde sig via viborg.nemtilmeld.dk senest den 1. februar.

Der vil være en høringsperiode indtil den 6. april. Her kan interesserede borgere komme med input.