Naturstyrelsen tager hul på at omdanne marker til natur med klimaeffekt

Med en bevilling på 329 mio. kroner kan Naturstyrelsen nu begynde at gennemføre klima-lavbundsprojekter, som skal bidrage til at reducere udledningen af CO2 fra lavbundsjorder

03. januar 2021, 07:40
Naturstyrelsen vil med landbrugets hjælp gennemføre klima-lavlandsprojekter. Foto: Naturstyrelsen

KLIMA Udledningen af skadelige drivhusgasser skal reduceres med 70 procent frem mod 2030. En del af løsning er udtagning af lavbundsjorder, som sker ved at drænede landbrugsarealer tages ud af drift, og vandstanden hæves på arealerne. Til den opgave har Naturstyrelsen modtaget 329 mio. kroner og arbejdet med at finde egnede arealer går i gang med det samme, oplyser Naturstyrelsen.

- I Naturstyrelsen samarbejder vi i forvejen med kommunerne og landbruget om at løfte klimadagsordenen ved at genskabe store sammenhængende naturområder i hele landet. Så i arbejdet med klima-lavbundsprojekterne vil vi styrke og bygge videre på de meget værdifulde, lokale samarbejdsrelationer, som vores 16 lokale enheder allerede har opbygget, siger Inken Breum Larsen, der er naturprojektchef i Naturstyrelsen.

Indsatsen er helt frivillig for de danske landmænd. Mange af de jorder, som kan udtages er svære at opretholde en dyrkning på, netop fordi de er tørveholdige og ligger lavt, så det er også en god mulighed for landbruget, at komme af med de dårlige jorder. Indsatsen fordeler sig i flere spor. Naturstyrelsen står for en projektordning, hvor indsatsen med at finde egnede lavbundsjorder til udtagning går i gang med det samme. Derudover bliver der oprettet en ny tilskudsordning under Miljøstyrelsen, hvor kommuner, lodsejere og fonde kan søge om tilskud. Ordningerne vil supplere Landbrugsstyrelsens eksisterende lavbundsordning som opretholdes som hidtil. Endelig er der afsat midler til at udvikle et nationalt potentiale- og screeningskort, så man løbende kan blive bedre til at finde de bedste jorder at udtage.

Ved at udtage lavbundsjorderne skabes nye naturområder uden gødskning, sprøjtning og jordbehandling. Arealerne udtages permanent, og landmanden modtager derfor en kompensation for de tabte indtægter. Landmanden kan også indgå i en jordfordeling og evt. modtage erstatningsjord i Naturstyrelsens ordning.

I dag findes der en række ordninger som på forskellig vis giver mulighed for at udtage lavbundsjorder til gavn for klimaet, naturen og vandmiljøet.

Ordningerne retter alle mod udtagning af kulstofrige lavbundjorde, men med forskellige muligheder for tilskud og formål med de enkelte projekter.