Forlængelse af restriktioner på børn og unge området

Regeringen har meldt ud, at de nuværende restriktioner forlænges frem til den 17. januar

06. januar 2021, 13:21
Formanden for udvalget, Per Møller Jensen (S), fortæller, at både forældre, personale og børn bliver udfordret af restriktionerne.

RESTRIKTIONER Restriktionerne betyder konkret:

Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet er ikke omfattet af de eksisterende restriktioner, og skal derfor efter nytår holde åbent som sædvanlig.

Skoleområdet

Alle elever fra 0.-10. klasse er hjemsendt frem til den 17. januar og skal derfor nødundervises hjemme.

Følgende elever er undtaget af restriktionerne og skal tilbydes nødundervisning ved fysisk fremmøde:

• Elever, kursister og deltagere, når de deltager i prøver og eksamener ved fysisk tilstedeværelse på skolen eller institutionen.

• Elever på alle klassetrin i specialskoler og specialklasser efter folkeskoleloven, ungdomsskolens heltidsundervisning efter ungdomsskoleloven og andre lignende tilbud.

• Elever, kursister og deltagere, hvis dette er begrundet i helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, kursisten eller deltageren, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.

• Elever, der er omfattet af krav om sprogprøver, jf. folkeskoleloven § 11 a, hvis det vurderes, at eleven har særlige behov, der nødvendiggør, at skolen stadig modtager eleven til undervisning ved fysisk tilstedeværelse på skolen.

Det betyder også, at skolefritidsordninger, fritidshjem og klubtilbud fortsat skal være åbne for disse elever.

Familie og Rådgivning

Det er fortsat vurderingen, at vores opgaver i Familie og Rådgivning betegnes som kritiske funktioner. Det betyder, at vi fortsat opretholder aktivitetsniveauet som før jul. Den 24. december trådte bekendtgørelsen fra foråret i kraft igen på socialområdet. Bekendtgørelsen muliggør en helt eller delvis nedlukning af socialområdet, såfremt udviklingen af covid-situationen tilsiger dette f.eks. ifm. personalemangel eller ved omplacering af medarbejderressourcer. Det er imidlertid ikke vurderingen, at dette er tilfældet for øjeblikket.