Klar til vaccine i Viborg Kommune

Vaccinen tilbydes nu beboerne på Viborg Kommunes plejecentre - det sker forventeligt i perioden 6. januar til 12. januar

30. december 2020, 20:27
Mellem den 6. og 12. januar gives de første vacciner på plejcentrene i Viborg Kommune.

CORONA Århus Kommune startede med at vaccinere den 27. december, og fra den 31. december følger flere kommuner efter. Vaccinen fordeles efter smittetryk opgjort pr. 10. december 2020.

Nu kommer turen snart til Viborg Kommune, men der er endnu ikke sat konkrete datoer, tidspunkter eller lokationsrækkefølge på plejecentrene.

Der vil i løbet af de kommende dage blive sendt en mail til kommunerne om dette fra Region Midtjylland. Tidspunkter for vaccination på dagene forventes først oplyst ca. 48 timer før, vaccinationen startes.

Som det ser ud nu, har ca. 95 procent af beboerne på Viborg Kommunes plejecentre tilkendegivet, at de ønsker at tage imod vaccinen.

Der informeres i disse dage om vaccinen, og der er indsamlet en såkaldt »interessetilkendegivelse« i forhold til, hvor mange af beboerne der ønsker at tage imod en vaccine. Beboere, som aktuelt er smittet med Covid-19, eller som har symptomer og er syge, kan ikke modtage vaccinen i denne omgang. De skal vente, til de er raske og kommer herefter med i en opsamlingsrunde.

Når der vaccineres på plejecentrene, tilbydes vaccinen først og fremmest til beboerne. Men der er også en andel af det kommunale plejepersonale, der kan vaccineres. Det præcise antal kan først opgøres, når vaccinationen af beboerne er gennemført. Men det sikres, at der er plejepersonale klar til at modtage vaccinen, hvis det bliver muligt. På den måde sikres det, at ingen vaccine går til spilde. Også det vaccinerende personale fra almen praksis bliver vaccineret samtidigt med beboerne.

Indenfor nærmeste fremtid forventes det, at alle borgere i Danmark orienterer sig i det materiale, der enten udsendes via e-Boks eller bringes i nyhederne vedrørende vaccination. Formålet er, at alle borgere tager stilling til, om de ønsker at tage imod vaccinen.

Det forventes, at der startes revaccination i Danmark fra den 17. januar. Der skal gå mellem 3-4 uger fra det første stik til stik nummer to. På plejecentrene i Viborg Kommune forventes revaccination derfor at kunne begynde i starten af februar.

Rækkefølgen på, hvem der tilbydes vaccinen, fastsættes nationalt. En af de målgrupper, der stadig forventes at stå som de næste i køen, er de plus 65 årige, som både får praktisk hjælp og personlig pleje.

Derfor går hjemmeplejen i Viborg Kommune i gang med at tale med alle borgere i denne målgruppe i løbet af den næste uge.

Vaccinen tilbydes i første omgang til borgere, som kan klare siddende transport til Vaccinationscenter Viborg. Borgere, der har brug for liggende transport, er ikke en del af målgruppen i denne runde, men vil få tilbud om vaccination på et senere tidspunkt.