Udbud om levering af mindre fødevareindkøb afgjort

Daglibrugsen i Frederiks er blandt Viborg Kommunes leverandører af mindre fødevareindkøb

28. december 2020, 11:22
Brugsen i Freeriks har vundet licitation på levering af mindre fødevareindkøb. Foto: Colourbox

INDKØB Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i marts 2020 at udbyde indkøb og levering af mindre fødevareindkøb under 1.500 kr. i Viborg Kommune.

Viborg Kommune er forpligtet til at sende de mindre fødevareindkøb i udbud, og samtidig har kommunen et ønske om en bedre indkøbsstruktur, der skal give medarbejderne mere tid til kerneopgaver i stedet for løbende at bruge tid på at gå på indkøb og efterfølgende administrere de mange fakturaer.

Efter to dialogmøder og et informationsmøde med interesserede leverandører samt møder med repræsentanter for skoler, bosteder og andre kommunale områder, blev der fundet en fælles forståelse mellem leverandører og kunder for de behov og muligheder, der skulle indgå i rammen for udbuddet.

Udbuddet blev delt op i fem geografiske leveringsområder i kommunen - midt, nord, syd, vest og øst.

Fire år frem

Resultatet blev, at disse leverandører - fra 1. april 2021 og op til 4 år frem - er Viborg Kommunes leverandører af mindre fødevareindkøb: Balling og Omegns Brugsforening, Købmanden i Løvel, Dagli’brugsen Frederiks, Balling og Omegns Brugsforening og Købmanden i Løvel

De nye leverandører og den nye måde at købe ind på får debut i april 2021, og Viborg Kommunes udbuds- og indkøbschef, Tina Fredsgaard Bjørnholt glæder sig til at få sat gang i den nye ordning:

- De nye rutiner kommer selvfølgelig til at kræve lidt tilvænning, men jeg er sikker på, at vores kolleger snart vil opleve, at de nu skal bruge mindre tid på indkøb og administration og i stedet kan koncentrere sig om, de opgaver, de brænder for og er ansat til.

Mange af de ca. 18.000 fakturaer, Viborg Kommune årligt modtager fra dagligvarebutikkerne, vedrører små fødevareindkøb, hvor de omkostninger, der er forbundet med at foretage et indkøb, er større end selve indkøbet. Alene på den konto, vil der være meget at spare i tid og penge.

Lars Krog fra brugsen i Frederiks, Lars Krog, glæder sig over, at have vundet licitationen som leverandør af mindre fødevareindkøb. Alligevel havde han helst været fri for, at indkøbene skal afgøres i licitation.

- Det er ærgerligt, at det skulle komme dertil, at de lokale institutioner ikke bare må handle lokalt uden at det skal ud i licitation, siger han.

Han mener, at det ville gavne butikkerne ude i de små samfund, hvis institutionerne kunne handle frit.

Lars Krog fortæller, at han nu skal sætte en bil og en medarbejder af til at komme af med varerne.