Ændring af påbud på plejehjem

24. december 2020, 18:04
Man kan nu få flere besøgende på plejehjemmet.

PLEJEHJEM Ændringen i de midlertidige besøgsrestriktioner betyder, at der fra den 17. december 2020 er mulighed for, at en beboer kan få besøg af op til tre faste, nære pårørende i egen bolig.

Der må dog kun være to besøgende i boligen ad gangen, og der skal være 4 m2 til rådighed pr. person, der opholder sig i boligen for, at det er muligt at have to besøgende.

I de boliger, hvor der ikke er 4 m2 til rådighed pr. person, kan ledelsen på plejecentrene anvise besøgene til at foregå i besøgsrum eller udendørs besøgstelte.

Herudover er der ingen ændringer i det påbud, som Viborg Kommune fik af Styrelsen for Patientsikkerhed den 7. december 2020.