Godt nytår!

27. december 2020, 14:12
Anders Bertel (S), Frederiks.

LÆSERBREV 2020 har været et specielt år. Corona epidemien har, siden marts haft godt fat. Det har vi også kunne mærke på vores ledighedstal i Viborg Kommune. På nuværende tidspunkt, er vi ikke så hårdt ramt, som resten af landet. Vi har haft en stigning på 9,3 procent mod 17,4 procent på landsplan.

Mange ledige er vendt tilbage til arbejdsmarkedet igen, og aktiviteten blandt virksomhederne har også været i en positiv udvikling siden marts. Men det er ikke alle ledige, og alle virksomheder der er kommet godt videre. Det peger på løsninger. Ufaglærte ledige tilbydes opkvalificering og efteruddannelse, der svarer til arbejdsmarkedets behov og efterspørgsel. Vi sætter i første omgang fokus på social- og sundhedsområdet, bygge og anlæg samt industriområdet.

Lokalt glæder jeg mig over, at strækningen på Alhedestien fra Karup til Frederiks nu er blevet asfaltbelagt, og udvidet. Den benyttes allerede af mange gående og cyklende. Nu skal vi så arbejde på at finde midler til den næste strækning fra Frederiks mod Skelhøje, hvor mange børn cykler til skole.

Byrådet har besluttet at fremrykke den næste udstykning på Solvænget i Frederiks til 2021. I den forbindelse bliver cykelstien også forlænget frem til børnehaven. Frederiks er den by i kommunen – ud over Viborg - hvor der er solgt flest byggegrunde i 2020. Desuden er der vedtaget en ny lokalplan for Fasanvænget i Karup, som bl.a. ændrer på vejforhold, udstykning og et grøntområde.

2021 bliver også året, hvor helhedsplanen for Karup/Kølvrå bliver fremlagt. Et spændende arbejde, hvor en flok lokale ildsjæle har bidraget med konstruktive indspark. Byrådet har afsat kr. fire mio. til at realisere planen. Et samlet byråd har, i december sendt et brev til regeringen, der opfordrer til en hurtig løsning med at fjerne minkene ved Kølvrå.

Vi ser også ind i et valgår – kommunal og regionsvalget i november. Flere partier er så småt ved at køre sig i stilling til valget. Det vil arbejdet i byrådet også komme til at bære præg af. Vi står dog midt i den største krise i mange år, derfor vil det være min opfordring til det øvrige byråd, at vi skal løse opgaverne med brede forlig. Det er det borgerne ønsker.

Jeg vil ønske alle et rigtig godt nytår.